Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Apokryfy

  (gr. “ukryty, niezrozumiały, tajemniczy” stąd: “nieautentyczny”).

  Dzieła napisane w tych samych gatunkach literackich, co Księgi biblijne, ale nie przyjęte przez Kościół do kanonu Pisma Świętego, W terminologii protestanckiej określa się tak Pisma Starego Testamentu pisane w języku greckim, lub na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Argument teleologiczny

  (gr. “nauka o celu”). Argument, który wychodzi od uporządkowanego charakteru świata i dochodzi do istnienia Boga jako Projektanta i Przyczyny Celowej wszystkiego, co istnieje. Arystoteles (384-322 przed Chr.), św. Tomasz z Akwinu (ok. 1225-1274) i wielu innych spoglądało na wszechświat jako na owoc celowego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apostoł

  (gr. “wysłaniec, legat”). W węższym znaczeniu oznacza jednego z dwunastu uczniów wybranych przez Chrystusa (Mt 10, 2; Lk 6, 13-16), których zadaniem było dawanie świadectwa o Jego posługiwa-niu, śmierci i zmartwychwstaniu, mocą Ducha Świętego (Dz l, 5, 8).

  W szerszym znaczeniu apostołami są: Paweł (1...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apolinaryści

  Herezja chrystologiczna, mająca nazwę od imienia biskupa Laodycei, Apolinarego (ok. 310 - ok. 390).

  Nastawiony na obronę pełnego bóstwa Chrystusa przeciw arianom, podważył on Jego pełne człowieczeństwo, twierdząc, że Chrystus nie miał ani ducha, ani rozumnej duszy i że oba te czynniki zastępował...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Argumenty na istnienie Boga

  Filozoficzne sposoby wykazania ostatecznych podstaw rozumowych wia-ry w Boga przez przejście z celowości świata do istnienia Bożego Planisty (por. DH 3004, 3026; ND 113, 115). Chociaż te argumenty są dalekie od zastąpienia wiary, wychodzą one mimo to z uprzedniej wiary w Boga i z uprzedniego przeżycia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apropriacja

  Przydzielenie działania lub przymiotu Bożego tylko jednej Osobie Trójcy Przenajświętszej, chociaż w rzeczywistości jest on wspólny wszystkim Trzem Osobom.

  I tak dzieło stworzenia przypisuje się Bogu Ojcu, dzieło odkupienia - Synowi Bożemu, a dzieło uświęcenia - Duchowi Świętemu. W rze-czywistości...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci

  (gr. “obrońca”). Nazwa nadawana św. Justynowi męczennikowi (ok. 100-165), św. Teofilowi Antiocheńskiemu (koniec II wieku), Atenagorasowi (który swoją Apologię skierował ok. roku 177 do cesarza Marka Aureliusza), Tacjanowi (zm. ok. 160) i innym pisarzom chrześcijańskim, którzy bronili własnej wiary przed...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archidiakon

  (gr. “wyższy sługa”). Pierwotnie przewodniczący kolegium diakonów, którzy służyli bi-skupowi pomocą w zarządzaniu diecezją! w jej sprawach dyscyplinarnych. Później wyrazem tym zaczęto oznaczać kapłana, który pełni ważne obowiązki w diecezji.

  Zob. diakon, diecezja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologetyka

  Rozumowa obrona wierzeń chrześcijańskich odnoszących się do Boga, Chrystusa, Kościoła i naszego wspólnego ludzkiego losu. Argumenty mogą być skierowane do zwolenników innych religii, do członków chrześcijańskich wspólnot odłączonych, do niezdecydowanych członków swojej własnej wspólnoty lub po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia

  (gr. “nauka o człowieku”). Interpretacja ludzkiego istnienia (jego początku, natury i prze-znaczenia) w świetle wiary chrześcijańskiej.

  Zob. eschatologia, grzech pierworodny, łaska, obraz Boży, protologia, przebóstwienie, stworzenie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt

Do góry