Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Bojaźń Boża

  W Starym Testamencie to głębokie poczucie religijności i synowskiego przywiązania, w którym się zawiera w skrócie nasza właściwa postawa wobec Boga (Hi 28,28; Prz 1,7; Syr 1, 11-20); nie należy jej utożsamiać z niewolniczym strachem.

  Zob. hesed, miłość, świętość, religijność.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Binitarianizm

  (łac. neologizm: “podwójny” w znaczeniu technicznym jako “dwuosobowy”). Nowoczesny wyraz na oznaczenie zawartych w Nowym Testamencie krótkich wyznań wiary (np. 1 Tm 2, 5-6; Rz 4, 24; 2 Kor 4, 14), w których jest wymienione tylko imię Ojca i Syna.

  Wyrażenia te występują w Nowym Testamencie obok formuł...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boże Ciało

  Uroczystość w Kościele zachodnim obchodzona po niedzieli Trójcy Przenajświętszej na pa-miątkę chwili, kiedy to Chrystus obdarował nas Eucharystią. Ustanowienie tej uroczystości jest zasługą św. Juliany z Liege (zm. 1258).

  Zob. eucharystia, najświętszy sakrament.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskup

  (gr. “nadzorca”). Człowiek obdarzony podczas święceń pełnią kapłaństwa i mający prawo do prowadzenia Kościoła partykularnego lub diecezji przez własne nauczanie, troskę duszpasterską i prze-wodniczenie podczas sprawowania liturgii.

  Jako następca apostołów, w łączności z biskupem Rzymu, ma z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boże Narodzenie

  Uroczysty obchód narodzenia Jezusa Chrystusa przypadający 25 grudnia.

  Jest to święto pochodzenia zachodniego, które zastąpiło pogańskie święto “niezwyciężonego słońca" i ostatecznie się stało wspólnym świętem Kościołów chrześcijańskich oprócz Kościoła ormiańskiego. Liturgia rzymska zezwala...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błąd

  Fałszywe przekonanie albo nieprawidłowy sposób życia. Ludzi będących w błędzie trzeba jednak traktować kulturalnie, z miłością, a także uszanować ich prawo do wolności religijnej (GS 28, DHu 14).

  Zob. herezja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóg

  Byt najwyższy,

  a. któremu należy okazywać cześć oraz służyć (Pwt 6,4-5),

  b. który w tradycji monoteistycznej jest uznawany jako Stwórca osobowy, wieczny, niezmienny, wszechwiedzący oraz wszechmocny.

  Według Starego Testamentu jedyny i święty Bóg Izraela stoi ponad naszym światem materialnym i nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławieństwa

  Osiem (albo dziewięć) błogosławieństw Chrystusa z Kazania na Górze (Mt 5,3-11), które mają swoje częściowe odpowiedniki w Starym Testamencie (np. Ps 1, 1; Tb 13, 15-16; Syr 14, 20-27; 25, 7-10) i streszczają doskonałość chrześcijańską.

  W paralelnym Kazaniu “na równinie” (Łk 6,20-26) cztery...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia

  (gr. “księgi”). Święte Księgi natchnione przez Boga, wyrażające wiarę Żydów i chrześcijan w sposób, który się stał normą dla wszystkich czasów.

  Zob. apokryfy, hermeneutyka, kanon Pisma Świętego, Księgi Deuterokanoniczne, marcjonizm, natchnienie biblijne, Nowy Testament, Stary...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autorytet

  (łac. “powaga”) Usprawiedliwione oczekiwanie, że rozkaz zostanie wykonany, a oświadczenie przyjęte jako prawdziwe. W Kościele źródłem wszelkiego autorytetu jest Chrystus, autorytet musi być sprawowany pod kierownictwem Ducha Świętego jako służba, a niejako podkreślanie władzy (por. Łk 22,24-27; LG...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt

Do góry