Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Cezaropapizm

  Stosowana przez państwo praktyka wkraczania w sprawy kościelne pod pozorem strze-żenia interesów ludzi wierzących. W państwowej religii pogańskiej cesarze rzymscy byli odpowiedzial-nymi za kult najwyższymi pontifikami.

  Po przejściu na chrześcijaństwo wykazywali oni często brak po-szanowania dla...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy Kościoła

  Istotne właściwości Kościoła Chrystusowego: jedność, świętość, katolickość i apostol-skość (Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary). Kiedy Jan Wiklif (ok. 1330-1384) i Jan Hus (ok. 1372-1415) położyli nacisk na “duchową” stronę Kościoła, w roku 1431 dominikanin, kardynał Jan de...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter

  (gr. “znamię”). Niezmazywalne i niemożliwe do powtórzenia znamię na duszy (DH 1303, 1609; ND 1308, 1319) tych, którzy się stali członkami Ciała Chrystusa (przez chrzest i bierzmowanie) albo Jego pasterzami (przez święcenia). Teolodzy prawosławni mówią po prostu o niepowtarzalności pewnych podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celebrans

  Biskup, kapłan lub diakon, który prowadzi sprawowaną liturgię. Większe uwrażliwienie na czynne uczestnictwo w liturgii wszystkich wiernych oznacza, że obecnie mówimy o “przewodniczącym” zgromadzeniu, zwłaszcza jeśli Eucharystia jest koncelebrowana przez dwóch, lub więcej księży. Na Za-chodzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóg jako Ojciec

  Niedosłowny (czyli metaforyczny) sposób mówienia o stosunku Boga do ludu (oraz dużo rzadziej do poszczególnych osób, jak król na wzór Dawida), spotykany już w Starym Testamencie, ale używany dużo rzadziej niż Bóg jako “Król”, a nawet jako “Ukochany Mąż".

  Kierując się świadomością Boga jako “Abba”...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławieństwo eucharystyczne

  Nabożeństwo eucharystyczne, które się upowszechniło na Zachodzie od XVI wieku. Hostię konsekrowaną umieszcza się w monstrancji na ołtarzu i wystawia do adoracji. Po odśpiewaniu hymnów i modlitw oraz po okadzeniu Najświętszego Sakramentu celebrans błogosławi ze-branych, czyniąc monstrancją znak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóg zapełniający luki

  Wyrażenie używane w odniesieniu do ludzi:

  a. szukających Boga w tych zjawiskach, których nauka jeszcze nie potrafi wyjaśnić,

  b. zapominających o tym, że Bóg jest aktywnie obecny we wszystkich procesach zachodzących w świecie stworzonym.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogumiłowcy

  (SCS “umiłowani przez Boga”). Dualistyczna i doketyczna sekta średniowieczna, która przez jakiś czas cieszyła się poparciem Bizancjum. Za jej założycieli uważano kapłana Jeremiasza (poło-wa X wieku; w Bułgarii) oraz jakiegoś Teofila (Bogumił to słowiański przekład greckiego imienia Teo-fil)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bierzmowanie

  Na Zachodzie nazwa jednego z siedmiu sakramentów, drugiego spośród sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Szafarz kładzie rękę na kandydata, namaszcza jego czoło krzyżmem i mówi: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

  W Kościele wschodnim bierzmowania - zwanego tam “namaszczeniem krzyżmem” -...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brewiarz

  (łac. “krótki spis, wyciąg”). W Kościele zachodnim książka lub książki, którymi się podczas codziennych modlitw posługują kapłani, a także inni wierni.

  Zawieraj ą one wszystkie psalmy, różne pieśni, czytania z Pisma Świętego, modlitwy, czytania z Ojców Kościoła lub innych pisarzy ascetycznych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt

Do góry