Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Celibat

  (łac. “bezżenność”). Rezygnacja z małżeństwa ze względów religijnych.

  Mnisi, mniszki oraz inni mężczyźni i kobiety prowadzący życie zakonne wyrażają to zobowiązanie ślubem. W Kościele rzymskim celibatu wymaga się od kandydatów do kapłaństwa; stałym diakonom nie wolno zawierać małżeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charyzmatyk

  W znaczeniu ogólnym każdy chrześcijanin wezwany przez Boga i ubogacony przez Nie-go łaskami. W sposób bardziej szczególny wyraz ten oznacza ludzi, którzy otrzymali szczególne dary Ducha Świętego, takie jak: celibat (1 Kor 7, 7), władzę czynienia cudów, rozróżniania duchów i dar języ-ków (1 Kor 12...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celowość

  Zasada głoszona przez filozofię scholastyczną, według której wszystkie byty zawsze się kieruj ą w działaniu jakimś celem albo zamiarem, nawet jeśli tę zasadę stosuje się w różny sposób do bytów działających, rozumnych i nierozumnych.

  Zob. Scholastyka.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cherubikon

  Czyli hymn cherubinów. W liturgii bizantyńskiej hymn, który towarzyszy przejściu z Li-turgii Słowa do Liturgii Eucharystycznej. Hymn ten zaprasza zgromadzonych wiernych, porównanych do cherubinów, czyli najwyższego z chórów anielskich, do przyjęcia Króla wszechświata, który nadchodzi z zastępami...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cenobici

  (gr. “prowadzący życie we wspólnocie”). Na Wschodzie zakonnicy po ślubach, którzy żyją we wspólnocie i zachowują te same dla wszystkich wskazania co do życia wewnętrznego, czyli reguły.

  Zob. góra Athos, życie monastyczne, życie zakonne.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Buddyzm

  (sanskryt: “oświecony”). Jedna z religii świata założona w Indiach przez Siddharthę Gautamę Buddę (ok. 563 - ok. 483 przed Chr.). Istnieje w dwóch odmianach: buddyzm hinayana (sanskryt: “mały wóz”) albo buddyzm theravada (j. palijski: “stara nauka”) istniejący w Birmie, Sri Lance, Tajlandii i w innych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chór

  Specjalna część katedry lub kościoła przeznaczona dla śpiewaków, którzy swym śpiewem towa-rzyszą obrzędom liturgicznym. Początkowo chór był częścią świątyni, zajmowaną przez tych, którzy co-dziennie odmawiali Liturgię Godzin.

  Obecnie chóry często znajdują się na galerii, lub w jakimś innym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceremonia

  Jakakolwiek czynność religijna sprawowana w kościele, którą, jeżeli jest to nabożeństwo liturgiczne, zwykle prowadzi wyświęcony duchowny, a jeżeli jest to czynność paraliturgiczna, jak odmawianie różańca, często osoba świecka. Grecy mówią o akoluthia (“nabożeństwo kościelne”), które to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Byt

  Coś, co jest albo istnieje. Ponieważ wyraz “byt” można zastosować na oznaczenie czegokolwiek, ma on najmniejszą zawartość pojęciową. Jeżeli wypowiedź z Wj 3,14 (“Jestem, Który Jestem”) zinterpretujemy w świetle filozofii greckiej, możemy jako chrześcijanie mówić o Bogu jako o Bycie Najwyższym albo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chóry anielskie

  Sposób sklasyfikowania aniołów w dziewięciu chórach, wybiegający poza dane biblij-ne, a upowszechniony przez Dionizego Pseudo-Areopagitę, nieznanego z imienia pisarza chrześcijań-skiego z końca V lub początku VI wieku. Jego dziewięć chórów anielskich było podzielonych na trzy grupy po trzy chóry:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt

Do góry