Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo etiopskie

  Kościół w Etiopii został założony przez dwóch syryjskich świętych, Frumencjusza i Edecjusza; kiedy Frumencjusz został wyświęcony na biskupa (ok. 350 roku) przez św. Ata-nazego Wielkiego, Kościół w Etiopii przeszedł pod jurysdykcję patriarchy aleksandryjskiego. Wkrótce chrześcijaństwo stało się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest przez zanurzenie i polanie wodą

  Dawniej bardzo popularny, dzisiaj spotykany tylko u za-chodnich i wschodnich Syryjczyków sposób udzielania chrztu przez trzykrotne polanie wodą kandydata stojącego już w wodzie albo do niej schodzącego.

  Zob. Syryjski Kościół prawosławny.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie anonimowi

  Wyrażenie, którym się posługiwał Karl Rahner (1904-1984) na oznaczenie tych, którzy dzięki łasce udzielonej im przez Chrystusa zostali zbawieni, chociaż (nie z własnej winy) nigdy nie byli ochrzczeni i pozostawali poza wspólnotą chrześcijańską (por. LG 16 i GS 16). Rahner wprowadził to wyrażenie i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie malabarscy

  Różne ugrupowania chrześcijan obrządku wschodniego mieszkających w Kerala (południowozachodnie Indie). Bardziej znani są oni jako chrześcijanie św. Tomasza, ponieważ nawrócił ich św. Tomasz Apostoł i (jego grób się znajduje w pobliżu Madrasu). Dzieje św. Tomasza z III wieku opisują jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest przez zanurzenie

  Zwyczajny sposób udzielania chrztu na Wschodzie prawosławnym i wśród baptystów na Zachodzie. Całe ciało kandydata, a przynajmniej jego głowę, trzykrotnie się całkowicie zanurza w wodzie.

  Zob. Kościoły wschodnie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest przez polanie wodą

  Sposób udzielania chrztu przez trzykrotne polanie głowy kandydata wodą. Wprowadzono ten sposób pierwotnie dla ludzi chorych, których nie można było zanurzyć w wodzie; w wieku XIII sposób ten przyjęto na Zachodzie jako zwyczajny przy udzielaniu chrztu.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus wiary

  Wyrażenie używane na oznaczenie ogromnego rozdźwięku między wnioskami, do jakich dojść można, jeżeli się na Jezusa patrzy z czysto historycznego punktu widzenia, a postawą człowie-ka wierzącego, który przyjmuje Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela świata.

  Zob. Jezus historyczny, Syn Boży.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia funkcjonalna

  Chrystologia, która skupia się na zbawczej działalności Chrystusa i dzięki temu w bardzo dużym stopniu zbiega się z soteriologią. Z konieczności jednak zakłada ona chrystologię ontologiczną, która się ogniskuje na tym, kim i czym jest sam Chrystus.

  Zob. chrystologia, soteriologia.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzczenie

  Przyjęcie do wspólnoty Kościoła, czego zewnętrznym znakiem jest otrzymanie chrześcijań-skiego imienia. Na Zachodzie dzieje się to podczas udzielania sakramentu chrztu, na Wschodzie natomiast z chrztem połączone jest bierzmowanie i pierwsza Komunia św.

  Zob. chrzest, inicjacja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia oddolna

  Odmiana chrystologii, której podstawą i źródłem jest przebadanie ludzkich dziejów Chrystusa zwłaszcza tak, jak nam je przedstawiają Ewangelie synoptyczne.

  Zob. Chrystologia “logos-anthropos”, ewangelie synoptyczne, teologia antiocheńska.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry