Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo koptyjskie

  (arab. “qubti” z gr. “egipski”). Kościół ten powołuje się na tradycję według której został założony przez św. Marka Ewangelistę, którego prawdopodobnie umęczono w Aleksandrii w roku 68.

  Pod koniec II wieku istniał samodzielnie, a po Soborze Chalcedońskim poszedł swoją drogą, utrzymując formę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cnota

  Nawyk dobrego postępowania, która człowieka uzdalnia do postępowania w sposób właściwy łatwo, z przyjemnością i wytrwale. Przeciwieństwem jej jest wada albo stała skłonność do zła.

  Zob. czystość, etyka, nawyk, personalizm, teologia moralna, wybór zasadniczy.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo ormiańskie

  Armenia, od 23 września 1991 r. znowu niepodległy kraj (chociaż część jej dawnego terytorium nadal należy do Turcji i Iranu), odwołuje się do tego, że głosili w niej Ewangelię apostołowie: Tadeusz, Bartłomiej, Szymon i Juda. Wprawdzie chrześcijaństwo dotarło do Armenii już pod koniec I wieku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cnoty kardynalne

  (łac. “wrzeciądz”). Roztropność, umiarkowanie, odwaga i sprawiedliwość, które ra-zem wzięte wspierają całą strukturę życia moralnego.

  Zob. roztropność, sprawiedliwość, teologia moralna, umiarkowanie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwała

  Wzniosły majestat i promieniejący blask Boga objawionego w dziejach Izraela, szczególnie w Księdze Wyjścia (Wj 14,4, 17-18; 15, 1-21,) za pośrednictwem natury (Wj 24, 15-17; Ps 104, 31-32) i przez doświadczenia Bożej świętości (Iz 6, 1-7). Sw. Łukasz chwałę Bożą łączy z narodzeniem Jezusa (Łk 2...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwała Boża

  W Starym Testamencie pełne majestatu promieniowanie objawiającej się Bożej obecności (Wj 33, 18-23). Przez wcielenie chwała Syna Bożego ukazała się już w Jego życiu (J 1, 14), a dopełniła się w Jego śmierci i zmartwychwstaniu (J 17, 1, 4-5). Ludzie - podobnie jak aniołowie - zostali wezwani do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo

  1. Religia tych, którzy należą do Kościoła i do wspólnot chrześcijańskich.

  2. Wspólna nazwa oznaczająca chrześcijan, kraje chrześcijańskie oraz wpływ kulturalny i religijny religii chrześcijańskiej.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciało Chrystusa

  Wyrażenie oznaczające:

  a. ludzkie ciało Jezusa,

  b. zmartwychwstałego Jezusa obecnego w Eucharystii,

  c. Kościół (albo Mistyczne Ciało Chrystusa) ukształtowany z ludzi włączonych w Jego Ciało przez chrzest i przez Ducha Świętego,

  d. potocznie po łacinie (Corpus Christi) - Uroczystość obchodzoną w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo bizantyńskie

  Wspólna nazwa na oznaczenie chrześcijan, którzy należą do bizantyńskiej tradycji liturgicznej, prawnej, duchowej i teologicznej, wywodząca się od faktu przeniesienia przez Konstantyna Wielkiego w roku 330 stolicy państwa z Rzymu do Bizancjum nad Bosforem i przemiano-wania tego miasta na Konstantynopol.

  a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cierpienie Boga

  Pytanie, czy na widok ludzkiej nędzy Bóg może cierpieć i czy rzeczywiście cierpi, czy też pozostaje “niewzruszony”. Chociaż Bóg w swej Bożej naturze nie może się zmieniać ani cierpieć, Syn Boży, mając ludzką naturę, cierpiał i umarł na krzyżu. Ta przerażająca śmierć wskazuje, że Bóg w pełen...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt

Do góry