Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Czytanie w sercu

  (gr. “kardiognosis = wiedza, znajomość serca”). Wyrażenie zaczerpnięte ze wschod-niego chrześcijaństwa na oznaczenie wglądnięcia w ludzkie serce ogarnięte tęsknotą za Bogiem, który widzi, co się w sercu dzieje, i nie wydaje sądów na podstawie pozorów (np. 1 Sm 16, 7; Jr 20, 12).

  Sam Jezus także znał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas

  Platon (427-347 przed Chr.) określał czas jako “ruchomy obraz wieczności”, a Arystoteles (384-322 przed Chr.) jako miarę ruchu. Scholastycy dodawali, że czas został stworzony przez rozum, ponieważ tylko rozum może mierzyć “przedtem i potem”. Czasu egzystencjalnego, kiedy czekamy na coś, cierpimy, radujemy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Communicatio idiomatum

  (łac. “wzajemna wymiana przymiotów”). Wymiana przymiotów z powodu jedności bóstwa i człowieczeństwa w jednej i tej samej Osobie Wcielonego Syna Bożego.

  Oznacza to, że przymioty przysługujące jednej naturze mogą Mu być przypisywane nawet wtedy, gdy się o Nim mówi w odniesieniu do drugiej natury, np. “Syn...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dary Ducha Świętego

  Sposoby ukazywania się Ducha Bożego w ludziach. Do ich wykazu w hebraj-skim tekście Izajasza 11, 2 (mądrość, rozum, rada, męstwo, wiedza i bojaźń Boża) Septuaginta i Wulgata dodają jeszcze pobożność jako dar siódmy.

  W początkowym zamyśle był to poetycki opis obfitości Bożych błogosławieństw...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czuwanie

  Ograniczanie, lub obywanie się bez snu, aby się modlić, zwłaszcza w wigilię uroczystego święta. Zwyczaj ten korzeniami sięga Kościoła pierwotnego, który, częściowo na podstawie przypowieści Jezusa wzywającej do czujności, oczekiwał, że Chrystus przyjdzie w chwale o północy i z tego względu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Communicatio in sacris

  (łac. “uczestnictwo w sprawach świętych”). Uczestnictwo w sprawowanej litur-gii, zwłaszcza w sakramentach, innego Kościoła niż własny (CIC 1365; CCEO 908, 1440), przez niektórych nazywane “interkomunią”, jeśli odnosi się tylko do współudziału w Eucharystii.

  Ruch ekumeniczny zachęca do dzielenia się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czystość

  Cnota, która umożliwia ludziom scalenie życia seksualnego z całą swoją osobowością odpowiednio do własnego powołania: dla żyjących w celibacie przez całkowitą wstrzemięźliwość, dla małżonków przez wierność, a dla ludzi samotnych przez panowanie nad sobą.

  Zob. małżeństwo, życie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Concursus Divinus

  (łac. “współdziałanie Boże”). Stale niezbędna współpraca Boga, która uzdalnia stworzenia do podejmowania, kontynuowania i doprowadzenia do końca działalności.

  Ponieważ stworzenia rozumne co jakiś czas popełniaj ą grzechy, stajemy przed zagadnieniem współdziałania Boga w czynno-ściach, które ludzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cnoty teologalne

  Wiara, nadzieja i miłość, które są ukierunkowane bezpośrednio na Boga jak na Byt godny nieskończonego zaufania i miłości; któremu powinniśmy powierzyć całe nasze życie i całą naszą przyszłość (1 Kor 13,13; Ga 5,5-6; Kol 1,4-5; 1 Tes 1, 3; 5, 8; DH 1530-1531; ND 1933-1934; DV 5).

  Zob. agape...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cmentarz

  (gr. “miejsce snu”). Teren, na którym grzebie się zmarłych. W niektórych krajach ci chrześci-janie, którzy nie należeli do grupy dominującej, często byli (a nawet czasem nadal są) chowani na oddzielnych cmentarzach, lub sektorach cmentarzy.

  Przykładem takiego cmentarza jest “Cmentarz prote-stancki” w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt

Do góry