Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Demiurg

  (gr. “rzemieślnik, artysta”). Imię nadane przez Platona (427-347 przed Chr.) boskiemu budow-niczemu, który ukształtował świat zgodnie z odwiecznymi ideami. Gnostycy sprowadzili demiurga do rzędu niższych bóstw i uczynili go odpowiedzialnym za stworzenie świata materialnego, którym gardzili.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dary pozaprzyrodzone

  Specjalne właściwości, którymi ubogacona została ludzka natura Adama i Ewy oprócz podstawowego nadprzyrodzonego daru łaski.

  Oficjalna nauka Kościoła mówi o prawości (czyli o wolności od pożądania) i nieśmiertelności (DH 222, 371-372, 396, 1508-1509, 1512, 1926, 1955, 1978, 2616-2617, 3514; ND 501...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diakonia

  (gr. “służba”). Wyraz, którym posługuje się Nowy Testament na wyrażenie rzeczywistości, że kapłaństwo i misja dane zostały Kościołowi na służbę wspólnocie (Dz 1, 17, 25; 21, 19; Rz 11, 13; 1 Tm 1, 12). Sobór Watykański II w ten sposób wyraża się o zadaniach biskupów (LG 24).

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demony

  (gr. “bóstwo niższego rzędu, demon”). Istoty duchowe, które w tradycji żydowskiej i chrześci-jańskiej odpowiadają diabłom, czyli aniołom zbuntowanym przeciw Bogu i skłonnym do wyrządzania szkody ludziom.

  Zob. diabeł.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czysty poniedziałek

  Poniedziałek, który Grecy nazywają Kathara Deutera, a Rosjanie Czystij Poniedielnik; otwiera on przedwielkanocny, czterdziestodniowy okres postu, zwany “Wielkim” (nazywany tak, ponieważ prawosławni mają również inne okresy postu). Czysty poniedziałek jest dniem świętowania. Grecy zazwyczaj spędzają...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Corpus Iuris Canonici

  (łac. “Zbiór Przepisów Prawa Kanonicznego”). Główny zbiór praw Kościoła katolickiego, dopóki Benedykt XV nie ogłosił Kodeksu Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Canonici) w roku 1917. Corpus Iuris Canonici powstawało w sześciu etapach:

  a. Gracjan, dwunastowieczny mnich z Bolonii, uporządkował prawo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czyściec

  Stan tych ludzi, którzy umarli w przyjaźni z Bogiem, muszą jeszcze jednak odpokutować swoje osobiste grzechy (odpuszczone dzięki zasługom Chrystusa) i rozwinąć się duchowo, zanim się uradują wizją uszczęśliwiającą.

  Przytaczane zazwyczaj wypowiedzi Pisma Świętego (2 Mch 12, 38-46; Mt 5, 25-26; 12...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cud

  Wydarzenie spowodowane szczególnym Bożym działaniem, które wykracza poza normalne prawa natury i niesie ze sobą religijne orędzie dla ludu na dzień dzisiejszy i na czasy późniejsze. Cuda są wyda-rzeniami nie mającymi nic wspólnego ze zdumiewającymi czynami, są one bowiem zbawczymi i obja-wiającymi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czytanie

  Wybrane fragmenty (przede wszystkim Pisma Świętego) przeznaczone do czytania podczas sprawowania liturgii; jest to praktyka nawiązująca do synagogalnych czytań Prawa i Proroków.

  W czasie sprawowania Eucharystii czytania wzięte ze Starego Testamentu wy stępuj ą przed epistołą i Ewangelią.

  W Liturgii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyborium

  (gr. “kielich zrobiony z okrywy nasiennej lilii wodnej albo do niej podobny”). Naczynie więk-sze niż kielich mszalny, w którym się znajdują Hostie, albo do konsekracji i do udzielania Komunii św., albo do przechowywania w tabernakulum.

  Cyborium nazywa się także baldachim nad ołtarzem, w takich starych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt

Do góry