Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Diakonisa

  We wczesnym Kościele kobieta pełniąca obowiązki podobne do obowiązków diakona. Diakonisa troszczyła się o chorych i ubogich oraz asystowała kapłanowi udzielającemu chrztu kobietom. Stan diakonisy, głównie ze względu na upowszechnienie się chrztu dzieci, zanikł w średniowieczu, ale odżył w wieku XIX...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denzinger

  Zbiór fragmentów zaczerpniętych z dokumentów Kościoła ułożonych chronologicznie, ogłoszony drukiem w roku 1854 przez Heinricha Josepha Denzingera. Trzydzieste siódme wydanie tego zbio-ru, przejrzane i poprawione przez Peter Hunermanna, ukazało się w roku 1991.

  Spośród innych dzieł Denzingera warto...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dedykacja Kościoła

  Uroczysty obrzęd zastrzeżony biskupowi lub jego delegatowi, wskutek którego pewien określony budynek zostaje przeznaczony do sprawowania chrześcijańskiego kultu i w ten sposób wskazuje na szczególną obecność Boga i Kościoła w świecie.

  Na Zachodzie obrzęd ten zazwyczaj obejmuje odprawienie Mszy św. i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt wiary

  (łac. “skarb, skarbiec”). To wszystko, co Bóg nam ostatecznie objawił przez Jezusa Chry-stusa dla naszego zbawienia, a co się uważa za skarb powierzony Kościołowi do przechowywania, wyja-śniania i wiernego głoszenia wszystkim ludziom aż do skończenia czasów (1 Tm 6, 20; 2 Tm 1, 12, 14; por. DV 10, GS...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  De fide

  (łac. “wchodzący w zakres wiary”). Stwierdzenie teologiczne, mające najwyższy stopień pewno-ści, pochodzące z Bożego objawienia i jako takie ogłoszone przez Urząd Nauczycielski Kościoła.

  Zob. dogmat, kwalifikacja teologiczna, urząd nauczycielski kościoła.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinizm

  (łac. “określanie, ograniczanie”). Wyjaśnienie wszechświata, według którego wszystkie wydarzenia zachodzą w sposób nieunikniony i bez żadnego wpływu naszej wolnej woli.

  Według determinizmu genetycznego, ludzkie zachowanie (np. skłonność do przestępstw, czy uzależnienia od narkotyków) jest z góry...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deizm

  (z łac. “Bóg”). Pojemny wyraz stosowany na określenie poglądów wielu angielskich, europejskich i amerykańskich pisarzy XVII oraz XVIII wieku, którzy w różny sposób kładli nacisk na rolę rozumu w religii i odrzucali objawienie, cuda i jakikolwiek wpływ Opatrzności na naturę i na dzieje ludzkie.

  Niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diabeł

  (gr. “oskarżyciel, kusiciel”). Nazwa używana na oznaczenie Lucyfera lub szatana, przywódcy upadłych aniołów. Aluzje do szatana i jego zwolenników są częste w Piśmie Świętym (np. Mdr 2, 24; Mt 25,41; Łk 10, 18; Jud 6, 9; Ap 12, 9-12; 16, 14).

  Zob. aniołowie, demony.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekalog

  (gr. “dziesięć słów”). Dziesięcioro przykazań Bożych, w których są krótko sformułowane nasze religijne i moralne obowiązki.

  Ustaliły się dwie ich wersje przekazane przez Wj 20, 1-17 oraz Pwt 5, 6-21. Jezus nie unieważnił dziesięciorga przykazań, ale nawiązując do Pwt 6, 4-5 i Kpł 19, 18...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diakon

  (gr. “sługa”). Idąc częściowo za przykładem siedmiu mężów wybranych po to, by się troszczyli o materialne potrzeby gminy jerozolimskiej (Dz 6, 1-6), diakonów ustanawiano powszechnie w pierwszych stuleciach Kościoła.

  Później ich znaczenie zmalało na Zachodzie i diakonat stał się po prostu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt

Do góry