Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Didache

  (gr. “nauka, nauczanie”). Utwór pochodzący mniej więcej z końca I wieku, kompilacja wielu źródeł dokonana przez wywodzącego się z kręgów żydowskich autora chrześcijańskiego osiadłego w zachodniej Syrii lub we wschodniej Azji Mniejszej.

  Ukazuje ona drogi prowadzące do życia lub do śmierci, a także...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryna

  (łac. “nauka”). Nauczanie Kościoła w wielu jego formach zmierzające nie tylko do przekazania autentycznych prawd wiary, ale także do dostarczenia pokarmu chrześcijańskiemu życiu i ożywieniu kultu.

  Zob. ortodoksja, urząd nauczycielski Kościoła.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diecezja

  (gr. “gospodarowanie, zarząd, administracja”).

  a. Administracyjny podział cesarstwa rzymskiego powstały w wyniku reorganizacji państwa rozpo-czętej przez cesarza Dioklecjana (ok. 245-316; w latach 284-305 cesarz rzymski). Z początkiem V stulecia takich diecezji było w cesarstwie rzymskim piętnaście...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Donatyzm

  Schizma, która powstała ok. roku 311 z powodu konsekracji biskupiej Cecy liana z Kartaginy dokonanej przez biskupa Feliksa z Aptung, którego oskarżono o zdradę podczas prześladowania szalejącego za panowania cesarza Dioklecjana. Biskupi, którzy się z tą konsekracją nie zgadzali, wybrali na bi-skupa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Disciplina arcani

  (łac. “nakaz zachowania tajemnicy”). We wczesnym Kościele istniała zasada zacho-wywania w tajemnicy wszystkiego, co dotyczyło obrzędów i pouczeń związanych ze sprawami najświęt-szymi. Chodziło o to, aby mieć pewność, że katechumeni i poganie nie będą tych spraw traktowali bez uszanowania.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doskonałość

  Stan tych, którzy są dojrzali, wewnętrznie urobieni, i pozostają bez skazy (Hi 1,1). Kazanie na górze nazywa Boga wzorem naszej doskonałości (Mt 5, 48) i celem, który jest ściśle związany z do-kładnym wypełnieniem prawa miłości (Mk 2, 28-34; Kol 3, 14) oraz stanowi dążenie wypełniające całe nasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dogmat

  (gr. “opinia, dekret”). Prawda przez Boga objawiona, jako taka podana do wierzenia przez nie-omylny Urząd Nauczycielski Kościoła i z tego powodu wiążąca raz na zawsze dla wszystkich wierzących (DH 3011, 3073-3075; ND 121, 839-840; LG 25).

  Mimo swojej powagi dogmaty nie są ostateczną nor-mą. Ostateczna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialog

  (gr. “rozmowa”). Kulturalna dyskusja między osobami o różnych przekonaniach, prowadzona w celu osiągnięcia porozumienia albo przynajmniej zbliżenia poglądów. Sobór Watykański II (1962-1965) zachęca katolików, by prowadzili dialog z całym światem (GS passim), z wyznawcami religii niechrześci-jańskich (AG...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diaspora

  (gr. “rozproszenie”). Początkowo wyraz ten stosowano do Żydów deportowanych podczas podboju asyryjskiego (722 przed Chr.) i babilońskiego (597 przed Chr.), w końcu jednak zaczął on oznaczać wszystkich Żydów żyjących poza granicami Palestyny (J 7, 25), których w czasach Jezusa w samej Aleksandrii mogło...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawna protestancka prawowierność

  Wierność tym chrześcijańskim prawdom wiary, które zostały wyprowadzone z Pisma Świętego i z nauki wczesnego Kościoła; starały się o nią główne Kościoły wyro-słe z reformacji w XVI i XVII stuleciu.

  Zob. kalwinem, luteranizm, nowa prawowierność, protestanci, reformacja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt

Do góry