Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Emanacja

  (łac. “wypływanie, wydzielanie się”). Rzeczywistość, która ze swego źródła (z Boga) wypły-wa tak, jak światło wypływa ze słońca. Temu sposobowi wyrażania się, który sięga korzeniami do Plotyna i neoplatonizmu i był używany przez św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), sprzeciwiało się wielu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia

  (gr. “nauka o domu, o gospodarstwie”). Nauka o wzajemnym oddziaływaniu człowieka na to, co go otacza. Jako przedstawiciele Boga mężczyźni i kobiety mieli być odpowiedzialnymi gospodarzami tego, co stworzone (Rdz 1, 26-31; zob. Hi 28, 1 -2, 9-11).

  Zadaniem epoki mesjańskiej było przywrócenie tego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emmanuel

  (hebr. “Bóg z nami”). Symboliczne imię przeznaczone dla dziecka zapowiedzianego przez Izajasza królowi Achazowi (Iz 7,14). Św. Mateusz interpretuje ten znakjako proroctwo o narodzeniu Jezusa (Mt 1, 23) i kończy własną Ewangelię odpowiednią obietnicą: “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni...” (Mt 28...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia

  (gr. “zarządzanie gospodarstwem”). Boży plan zbawienia rodzaju ludzkiego ukazany w stworzeniu, a przede wszystkim w odkupieniu, które jest dziełem Jezusa Chrystusa (Ef 1,10; 3,9).

  W teologii wschodniej wyrazu “ekonomia” używa się także na oznaczenie ustępstw Kościoła na rzecz ludzkiej słabości; w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encyklika

  (gr. “list okólny”). List biskupa przeznaczony do szerokiego rozpowszechnienia. Od wieku XVIII katolicy zachodni stosują ten wyraz na oznaczenie listu skierowanego przez papieża do całego Kościoła albo do jego części.

  Encykliki papieskie same z siebie nie są nieomylnymi wypowiedziami, lecz raczej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekskomunika

  (łac. “wykluczenie ze wspólnoty”). Wyłączenie z życia sakramentalnego i korzystania z pełni praw w Kościele (CIC 1331; CCEO 1434). Ekskomunika albo automatycznie następuje po dokona-niu pewnych czynów, albo bywa ogłaszana przez sąd kościelny lub odpowiednią władzę.

  Zob. anatema, ferendae sententiae...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzemplaryzm

  (łac. “wzór, przykład, model”). Teoria, która w wyjaśnianiu rzeczywistości kładzie na-cisk na znaczenie przyczynowości wzorczej.

  Zwolennicy tej teorii uważają, że wartość korzystnej dla nas działalności zbawczej Chrystusa polega w bardzo dużym stopniu - a może nawet wyłącznie - na tym, że jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enhypostazja

  (gr. “w osobie”). Nauka o tym, że Chrystus ma pełną ludzką naturę, która się uosobiła w ten sposób, że została przyjęta przez hipostazę albo słowo. Człowieczeństwo Chrystusa istnieje w hipo-stazie Słowa Bożego (stąd enhypostazja).

  Zapewne przedstawiciel neochalcedonianizmu Leoncjusz z Jerozolimy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspiacja

  (łac. “odpokutowanie za winę, oczyszczenie”). Wynagrodzenie za grzechy i naprawa szkód wyrządzonych Bogu i porządkowi moralnemu. Żydzi potrzebę odpokutowania za grzechy wyrazili w ustanowieniu dnia pokutnego, Jom Kippur.

  Nowy Testament, a szczególnie autor Listu do Hebrajczyków, uważa, że Chrystus jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwanaście świąt

  Główne święta w roku liturgicznym wschodniego prawosławia, roku który zaczyna się pierwszego września. Są to:

  Narodzenie Matki Bożej, obchodzone 9 września (ikona często przedstawia poczęcie Maryi);

  Odnalezienie i Podwyższenie Krzyża Świętego, obchodzone 14 września;

  Wprowadzenie Świętej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt

Do góry