Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Esseńczycy

  Ascetyczne i doskonale zorganizowane ugrupowanie żydowskie, o którym wspominają: Filon (ok. 20 przed Chr. - ok. 50 po Chr.), Pliniusz Starszy (ok. 23-79) oraz Józef Flawiusz (ok. 37 - ok. 100).

  Prawdopodobnie ich historia rozpoczyna się w drugim stuleciu przed Chrystusem, i trzeba ich chy-ba utożsamiać ze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikleza

  (gr. “wezwanie”). Ogólnie rzecz biorąc, każde wezwanie skierowane do Boga, aby pobłogosławił lub uświęcił rzecz stworzoną (por. 1 Tm 4, 1-5). W anaforze, czyli kanonie mszalnym, epikleza jest modlitwą z prośbą, żeby Duch Święty albo Logos zstąpił na dary ofiarne i zamienił je w Ciało i Krew...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estetyka

  (gr. “odczuwający”). Zasady wydawania sądu o przedmiotach pięknych. Teologia potrzebuje zasad estetycznych, ukształtowanych przez doświadczenie artystyczne, kulturalne i kontemplacyjne, aby we właściwy sposób ocenić wizerunki materialne ukazujące i przekazujące rzeczywistości duchowe i Boże (por. GS 57...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Episkopat

  (gr. “episkopos = nadzorca, biskup”). Rządy Kościołem przez biskupów, którzy wspólnie jako następcy kolegium apostolskiego, w oparciu o Nowy Testament, tworzą obecne kolegium biskupów od-powiedzialne za sprawowanie tych rządów.

  Zob. biskup, diecezja, kolegialność, ordynariusz, papież, sukcesja...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia

  (gr. “opowiadanie o przyczynach”). Historia “wyjaśniająca”, w jaki sposób jakaś rzeczywistość zaistniała, przez opowiadanie określonego wydarzenia, które zgodnie z przypuszczeniem twórcy opowia-dania stało u jej początku. W taki sposób dziwna forma geologiczna została wyjaśniona opowieścią o dziejach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzorcyzm

  (gr. “zaprzysięganie, zaklinanie pod przysięgą”). Wypędzanie złych duchów (albo nawet samego diabła) z ludzi opętanych albo nawiedzonych ich mocą.

  Pewną formę egzorcyzmu odnajdujemy w modlitwach poprzedzających chrzest. W wypadku człowieka opętanego egzorcysta wyznaczony przez biskupa sprawuje obrzęd...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumenizm

  (gr. “świat zamieszkały”). Ogólnoświatowy ruch wśród chrześcijan, którzy przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela i - natchnieni przez Ducha Świętego - przez modlitwę, dialog, a także innymi sposobami poszukują możliwości usunięcia barier i zaprowadzenia takiej jedności Kościoła, jakiej chciał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzystencjalizm

  (łac. “istnienie”). Prąd filozoficzny, religijny i literacki, którego reprezentantami są pi-sarze tacy, jak: Soren Kierkegaard (1813-1855), Fiodor Dostojewski (1821-1881), Miguel de Unamuno (1864-1936), Karl Jaspers (1863-1969) i Martin Heidegger (1889-1976). Wywarł on poważny wpływ na teologię katolicką i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elekcja

  (łac. “wybór”). W prawie kanonicznym wyrazem “elekcja” oznacza się procedurę prawną dokonaną przez uprawnionych wyborców w celu wyznaczenia kogoś na stanowisko kościelne, np. wybór papieża przez kardynałów podczas konklawe (zob. CIC 349).

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklezjologia

  (gr. “nauka o Kościele”). Gałąź teologii, która zajmuje się systematycznie początkami, na-turą, wyróżniającymi cechami oraz posłannictwem Kościoła.

  W Piśmie Świętym nie można wprawdzie odnaleźć wyraźnie sformułowanej nauki o Kościele, Nowy Testament podsuwa nam jednak różne jego obrazy, takie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /3 792

  praca w formacie txt

Do góry