Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Eremici

  (od gr. “pustynia”). Ludzie, którzy się odsuwają od społeczności, żeby prowadzić życie samotne poświęcone modlitwie i umartwieniu. Miejsce, w którym tacy ludzie żyją, nazywa się eremem albo pustelnią. Wprawdzie po reformacji zmniejszyła się liczba eremitów, ale wiele elementów z ich życia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enkratycy

  (gr. “powstrzymujący się, wstrzemięźliwi”). Nazwa, której się używa na oznaczenie różnych wczesnochrześcijańskich postaci albo grup głoszących hasła krańcowe; zazwyczaj powstrzymywali się oni od mięsa, wina, a nawet od małżeństwa. To właśnie wśród takich skrajnych ugrupowań powstały niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka

  (gr. “zwyczaj, etos”). Ta gałąź filozofii, która zajmuje się studiami nad zasadami moralnymi, żeby ustalić, co jest dobre lub złe albo co człowiek może swobodnie czynić lub czego powinien unikać.

  Etyka deontologiczna, której przedstawicielem jest Immanuel Kant (1724-1804), uważa postępowanie ludzkie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eros

  (gr. “miłość pożądliwa”). Tradycyjnie określa się tak miłość poszukująca zadowolenia z siebie sa-mej. Miałaby ona być różna zarówno od tego, co wyrażamy słowem greckim agape, oznaczającym miłość Boga dającą samą siebie w Chrystusie i domagającą się odpowiedzi od człowieka (1 J 4, 7-12)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entuzjazm

  (gr. “owładnięcie przez Boga”). Stan ekstatyczny lub emocjonalny, przypisywany specjalnemu wpływowi Ducha Świętego. Św. Paweł ostrzega przed tłumieniem oddziaływania Ducha Świętego przez proroctwo lub inne nadzwyczajne dary (1 Tes 5, 19-22), jednakże miłość uznaje za dar najwyższy (1 Kor 12, 13-13...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eucharystia

  (gr. “dziękczynienie”). Wyraz, którego się używa na oznaczenie sprawowania obrzędu Mszy św., a szczególnie jej drugiej części następującej po Liturgii Słowa. Punkt szczytowy osiąga pod-czas konsekracji w przemianie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, a kończy się Komunią św. Wyrazem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erytrejski Kościół prawosławny

  Nowoutworzony, autokefaliczny Kościół erytrejski, zaliczający się do tych prawosławnych Kościołów orientalnych, które nie uznają Soboru Chalcedońskiego (451 r.) i tym samym nie są w łączności z patriarchą Konstantynopola.

  Kościół ten, na czele którego stoi arcybiskup Asmary, stolicy Erytrei...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eparchia

  (gr. “prowincja, okręg”). Wyraz często występujący w kanonach soborów powszechnych na Wschodzie, a oznaczający kościelną jednostkę administracyjną kierowaną przez metropolitę. Obecnie odpowiada ona diecezji.

  Zob. diecezja, egzarcha.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eschatologia

  (gr. “nauka o rzeczach ostatecznych”). Gałąź teologii systematycznej zajmująca się osta-tecznym królestwem Bożym takim, jakie zostało wyrażone w czasach przygotowania w Starym Testamencie (np. nadzieje mesjańskie), w przepowiadaniu Jezusa i nauczaniu Kościoła nowotestamentalnego. Według Alberta...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epifania

  (gr. “ukazanie się, objawienie”). Ogólnie rzecz biorąc, jest to każde objawienie się bóstwa w czasie i przestrzeni (Wj 3,12; 19,18; Dz 2,3-4). Pisma św. Jana wskazuj ą na wcielenie i na całe życie Chrystusa jako na epifanię (J 1, 14; 1 J 1, 1-3).

  Na Wschodzie, przynajmniej od IV wieku, 6 stycznia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt

Do góry