Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Extra ecclesiam nulla salus

  (łac. “poza Kościołem nie ma zbawienia”). Sentencja pochodząca od św. Cypriana z Kartaginy (zm. 258), która podkreśla konieczność przynależności do Kościoła Chrystusowe-go, żeby osiągnąć zbawienie (Mk 16,16; LG 14).

  Nie oznacza to jednak, że odmawia ona zbawienia tym, którzy nie należą wprawdzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia wieczysta

  Wyrażenie upowszechnione przez neoscholastyków, ale sięgające korzeniami do Augustyna Steuchusa (1496-1548), biskupa Kissamos na Krecie, który w swym dziele pt. De perenni Philosophia (1540) wnioskował za istotną zgodą między (a) myślą takich chrześcijańskich platoników jak Marsyliusz Ficino (1433-1499)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fides ouaerens intellectum

  (łac. “wiara szukająca zrozumienia”). Jest to tytuł, jaki św. Anzelm z Canterbury (ok. 1033-1109) nadał pierwotnie jednemu ze swych dzieł (nazwanemu później Proslogion).

  Wyrażenie to, będące odmianą Augustynowego “credo, ut intellegam” (łac. “wierzę, żebym mógł zrozu-mieć”), wskazuje, że w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faryzeusze

  (hebr. “oddzieleni”). Pobożne ugrupowanie żydowskie, które się ukształtowało w II stuleciu przed Chr., przyjmowało zarówno Prawo pisane, jak ustne i skrupulatnie zachowywało wiele praktyk (na podstawie 366 pozytywnych oraz 250 negatywnych norm). Krytykowali oni Jezusa za przebaczanie grze-chów, za łamanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma sakramentu małżeństwa

  Sposób sprawowania obrzędu sakramentu małżeństwa, ustalony w roku 1563 przez Sobór Trydencki i nakazany przez prawo kanoniczne (CIC 1108-1123; CCEO 828-842).

  Żeby małżeństwo było ważne, musi być zawarte przed biskupem miejscowym, przed kapłanem związa-nym urzędowo z konkretną parafią albo przed...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelizacja

  Przepowiadanie wszystkim narodom (Mt 28, 19-20; Rz 10, 12-18) i kulturom Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie (Mk 1, 1).

  Mocą Ducha Świętego (Dz 1, 8) orędzie ewangeliczne dociera zarówno do chrześcijan wyobcowanych z Kościoła, jak do niechrześcijan (praca misyjna).

  Posłannictwo Boże Kościoła nakłada...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja

  (łac. “rozwój”). Teoria, której twórcą jest Karol Darwin (1809-1882); według niej obecne isto-ty żywe rozwinęły się stopniowo drogą doboru naturalnego z bytów mniej złożonych.

  Niektórzy fundamentaliści błędnie utrzymywali, że teoria rozwoju biologicznego kłóci się z opowiadaniem Księgi Rodzaju o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ex cathedra

  (łac. “tronu”). Uroczyste i wiążące określenie, dokonane przez papieża na mocy pełni jego władzy apostolskiej jako pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan (DH 3074-3075; ND 839-840) o prawdach objawionych dotyczących wiary i moralności.

  Zob. ingres, katerda 1, nieomylność, papież, urząd...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ex opere operantis

  (łac. “na podstawie tego, czego dokonał działający”). Usposobienie podmiotu ko-nieczne przed przyjęciem sakramentu, które jednak działa niejako przyczyna, lecz raczej jako warunek pełnej skuteczności łaski Bożej (zob. DH 781, 1451, 1601-1613; ND 1309, 1311-1323, 1410).

  Zob. sakrament.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelie synoptyczne

  (gr. “objęcie wzrokiem”). Ewangelie według św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza, które sobie często ściśle odpowiadają w treści i sposobie wypowiadania się (frazeologia).

  Wyrażenie pochodzi od protestanckiego znawcy Nowego Testamentu, Jakoba Johanna Griesbacha (1745-1812), który te trzy Ewangelie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt

Do góry