Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Obrządek

  Sposób sprawowania obrzędów religijnych albo udzielania sakramentów. Wyrazu tego można też używać na oznaczenie całego zespołu obrzędów zachowywanych w poszczególnych Kościołach. Na Zachodzie takie obrządki, jak np. ambrozjański w Mediolanie, różnią się od zwyczajnego obrządku łacińskiego tylko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy Testament

  Dwadzieścia siedem ksiąg Pisma Świętego następujących po czterdziestu pięciu, z których większość mamy wspólne z Żydami (Stary Testament). Chrześcijanie uważają, że te księgi (cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, dwadzieścia jeden Listów i Objawienie św. Jana) zostały napisane pod szczególnym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowacjanie

  Schizma, jaka powstała wokół sporu, jak należy postępować z tymi, którzy podczas prześladowania za cesarza Decjusza (249-250) odpadli od wiary chrześcijańskiej. Nowacjan, kapłan rzymski i autor całkiem poprawnego dzieła o Trójcy Przenajświętszej, początkowo opowiadał się za polityką po-jednania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Numinous

  (z łac. “numen = bóstwo” a zatem “należący do bóstwa, odnoszący się do bóstwa”). Napełniająca lękiem obecność Boża. W książce Das Heilige (niem. “Świętość”; pierwsze wydanie niemiec-kie w roku 1917) Rudolf Otto (1869-1937) dowodził, że religia zrodziła się z przeżycia mysterium tre-mendum...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa Ewa

  Tytuł nadawany Maryi, fizycznej matce Chrystusa i duchowej Matce wszystkich ludzi. Po-dobieństwa i przeciwieństwa między pierwszą Ewą, “matką wszystkich żyjących” (Rdz 3,20), a Maryją jako nową Ewą sięgają św. Justyna Męczennika (zm. 165).

  Przeciwieństwo opiera się nie tylko na wypo-wiedziach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawienie

  Ujawnienie przez Boga tego, co przedtem było nieznane. Stary Testament utrwalił objawie-nie Boga przekazane ludziom na pierwszym miejscu słowami (Jr 23, 18. 22) i wydarzeniami w dziejach (Wj 15, 1-21), a na drugim - przez świat stworzony (Ps 19, 2; Mdr 13, 1-9).

  Prorocy klasyczni, wielcy pośrednicy i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa prawowierność

  Ruch zrodzony po pierwszej wojnie światowej, którego natchnieniem był Karl Barth (1886-1968), a który na różny sposób rozwijali tacy teologowie, jak: Emil Brunner (1889-1966), Reinhold Niebuhr (1892-1971) i Helmut Richard Niebuhr(1894-1962).

  Niezadowoleni z optymistycznego humanizmu głoszonego przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obojętność

  Brak zainteresowania sprawami religijnymi wynikający ze zeświecczenia, braku właściwego religijnego wychowania albo osobistego zaniedbania w praktycznym wyznawaniu wiary w Boga (zob. DH 2915-2918).

  “Obojętność” może także oznaczać takie oderwanie się od wszystkich stworzeń i do-znań, które nam...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe narodzenie

  Duchowe odrodzenie, które sprawia sakrament chrztu (J 3, 5; Tt 3, 5; 1 P 1, 3). Św. Paweł mówi w sposób równoznaczny o chrzcie, że jest śmiercią starego stanu grzechu, a równocześnie nowym życiem w Chrystusie zmartwychwstałym (Rz 6, 1-11; 2 Kor 5, 17).

  Zob. chrzest.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz Boży

  Nauka, zgodnie z którą ludzie - mężczyzna i kobieta -zostali stworzeni na obraz Boży i na Boże podobieństwo (Rdz l, 26-27).

  Niektórzy Ojcowie Kościoła i późniejsi teologowie rozróżniali mię-dzy (a) “obrazem Boga”, który jest właściwością ludzi będących stworzeniami obdarzonymi rozumem i wolną...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt

Do góry