Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Obrzezanie

  Obcięcie napletka u dziecka płci męskiej na znak przyjęcia go do wspólnoty religijnej. Ży-dzi z tego obrzędu uczynili podstawowy znak ich przymierza z Bogiem (Rdz 17, 10-14; Wj 12, 48; Kpł 12, 3).

  Wczesny Kościół zrezygnował z obrzezywania nawróconych mężczyzn, ponieważ obrzęd ten zo-stał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpokutowanie

  Wyrazu tego często się używa jako synonimu dla wyrazu “odkupienie” (a czasem przez niedbałość jako synonimu dla “ekspiacji”), a oznacza on ostateczny owoc procesu odkupienia: stać się jedno z Bogiem (od którego przedtem byliśmy odłączeni) i w ten sposób uczestniczyć w Bożym życiu.

  Wyraz ten może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych

  Wprowadzone niedawno (1972) przygotowanie dorosłych, którzy chcą przyjąć chrzest i wejść do Kościoła. Wciągnięci na listę katechumenów, kandydaci otrzymuj ą pouczenie o wierze i obowiązkach chrześcijan; dzieje się to zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu.

  Podczas sprawowania liturgii Wigilii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpusty

  Odpuszczenie kary doczesnej za popełnione grzechy, za które już wyrażono żal i które już zo-stały podarowane. To zmazanie kary czerpie Kościół ze skarbnicy nieskończonych zasług Chrystusa i z uczestnictwa świętych w Jego męce i chwale. W Kościele pierwotnym wstawiennictwo chrześcijan ocze-kujących...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddawanie czci Bogu

  Adoracja Boga, która się wyraża w uwielbieniu, dziękczynieniu, ofiarowaniu samego siebie, pokucie i prośbie. Osobiście można oddawać cześć Bogu gdziekolwiek i kiedykolwiek (J 4, 21-24).

  Chrześcijańską publiczną formą oddawania czci Bogu jest liturgia, ukierunkowana na Chrystusa, który jako najwyższy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkupiciel

  Tytuł nadany Jezusowi (nie przez Nowy Testament) dlatego, że przez swoje wcielenie, ży-cie, śmierć, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego uwolnił nas od grzechu i od wszelkiego zła. Chociaż pochodzenie jego jest inne, pod względem stosowania tytuł ten jest synonimem tytułu “Zbawiciel”, którego w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkupienie

  Działanie Boże mające na celu wyzwolenie nas z niewoli grzechu i zła. Wyzwolenie z uci-sku w Egipcie było wydarzeniem, które w Starym Testamencie stało się przykładem zbawczej działalno-ści Boga (Wj 15, 1-21; Pwt 7, 8; 13, 5; 24, 18).

  Uwolnienie z niewoli babilońskiej także ukazało pełną miłości...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrazoburstwo

  Prąd, który przeciwstawiał się używaniu obrazów w kulcie chrześcijańskim i powodo-wał niepokoje w cesarstwie bizantyńskim w latach od mniej więcej 725 do 843. W pierwszej jego fazie niszczono ikony jak bożki pogańskie nie mające nic wspólnego z wiarą chrześcijańską, a dające zgorszenie Żydom i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowicjusz

  (łac. “nowy”). Członek instytutu zakonnego będący na próbie. Nowicjusze prowadzą życie wspólne w specjalnym domu zwanym nowicjatem, mogą nosić szaty zakonne własnego instytutu i muszą odbyć kurs formacyjny trwający przynajmniej jeden rok (zob. CIC 641-653, 1196; ND 448, 450, 453, 456-459, 893 § 3)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nous

  (gr. “umysł”). Rozum albo ludzka władza rozumienia. Ewagriusz Pontyjski (346-394) w swojej chrystologii opartej na zestawieniu NousLogos (gr. “Umysł, Słowo”) stwierdził, że dusza Chrystusa istniała uprzednio i że umysł był łącznikiem, w którym nastąpiło zjednoczenie odwiecznego Słowa z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt

Do góry