Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Oznajmienie i ujawnienie samego siebie

  Wyrażenie, którym się posługiwali Friedrich David Emst Schleiermacher (1768-1834), Herman Schell (1850-1906), Romano Guardini (1885-1968) i inni, w tym Karl Rahner (1904-1984), a także Sobór Watykański II (DV 6), żeby pokazać sposób, w jaki Bóg samego siebie ukazuje i daje w procesie objawienia i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orygenizm

  Nauka i kierunek filozoficzny, którego natchnieniem był Orygenes z Aleksandrii (ok. 185 - ok. 254). Rozwinął on hermeneutykę biblijną, stosując terminologię uwzględniającą znaczenie literalne, moralne i alegoryczne Pisma Świętego. Jako pierwszy wielki przedstawiciel systematycznej teologii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opatrzność

  Przekonanie, że wszechmądry, kochający wszystkich i wszystko, a także wszystkich i wszystko do siebie pociągający Bóg kieruje naturą i dziejami świata oraz biegiem życia poszczególnych ludzi (zob. Mt 6, 25-34; 10, 29-31). Chrześcijańska nauka o Opatrzności przyjmuje zarówno wolną wolę człowieka, jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palamizm

  Synteza teologiczna Grzegorza Palamasa (1296-1359), mnicha z Góry Athos i obrońcy spo-sobu modlitwy zwanej hezychazmem, którą praktykowano na Świętej Górze. Palamas jest świętym greckiego Kościoła prawosławnego i uważa się go za największego średniowiecznego teologa bizantyńskiego.

  Żeby utrzymać...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba

  Słowo używane pierwotnie na oznaczenie roli, którą ktoś odgrywa na scenie lub w życiu, a na-stępnie zastosowane w odniesieniu do istniejącej, rozumnej jednostki. Boecjusz (ok. 480 - ok. 524) dał klasyczną definicję osoby: rationalis naturae individua substantia (łac. “pojedyncza substancja rozumnej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opętanie diabelskie

  Szalony, gwałtowny lub plugawy stan ludzi, nad którymi kontrolę sprawują moce diabelskie. W Nowym Testamencie jest mowa o takim opętaniu i o uwolnieniu z niego przez zbawczą moc Chrystusa (Mk 1,23-28; 5, 1-20; Łk 11, 14-20; Dz 19, 13-16).

  Tradycja chrześcijańska przyjęła rze-czywistą możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby Trójcy Przenajświętszej

  Ojciec, Syn i Duch Święty, którzy mają udział w jednej i tej samej naturze Bożej oraz istnieją we wzajemnej zależności od siebie. Ojcowie greccy, mówiąc o Osobach Bożych, często woleli posługiwać się wyrazem hipostasis (gr. “coś, co istnieje indywidualnie”) niż prosopon (gr. “twarz, oblicze”), bo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór bierny

  Teoria i praktyka tych, którzy - jak Mohandas Gandhi (1869-1948) i Martin Luter King (1929-1968) – pracują na rzecz przywrócenia sprawiedliwości politycznej i religijnej bez uciekania się do ataków skierowanych przeciw ludziom i bez otwartej wojny.

  Takie współczesne prądy biernego oporu czerpią natchnienie z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie

  Ruch, który powstał w XVII stuleciu w Europie (i dotarł do Ameryki Północnej). Przeciw-stawiał się autorytetowi i tradycji, bronił wolności i praw człowieka, zachęcał do stosowania metod empirycznych w badaniach naukowych, a do rozstrzygania spraw dochodził przez użycie rozumu.

  W sprawach religijnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ordynariusz

  (łac. “porządkowy”). Biskup diecezjalny (=ordynariusz miejscowy), a w szerszym znacze-niu także jego wikariusz generalny i wikariusz biskupi, których on może wyznaczyć; wszyscy oni mają zwyczajną jurysdykcję w diecezji i całkowicie odpowiadają za Kościół lokalny (CIC 134).

  W kleryckich instytutach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt

Do góry