Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Patripasjanizm

  (łac. “cierpienie Ojca”). Termin używany przez Tertuliana (ok. 160 - ok. 220) na oznaczenie tej odmiany monarchianizmu, którą nazywamy modalizmem; Tertulian walczył wtedy z Prakseaszem (ok. 200), z którego kpił, że wypędził Ducha Świętego, a ukrzyżował Boga Ojca.

  Inny medalista, Noetos (ok. 200)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perychoreza chrystologiczna

  (gr. “chodzić dookoła”). Wzajemne przenikanie się boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. Pozostają one wprawdzie nietknięte i nie zmieszane jedna z drugą, istnieją jednak razem bez rozdzielenia i bez podziału (zob. DH 112-113, 115, 1301, 1331; ND 301-303, 323, 326).

  Zob. Sobór Chalcedoński, unia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrologia

  (gr. “nauka o Ojcach Kościoła”). Wyraz wymyślony w wieku XVII na oznaczenie nauki o Ojcach Kościoła. W wydanej w roku 1989 instrukcji watykańskiej Kongregacji do Spraw Nauczania Katolickiego odróżnia się “patrologię” jako studium historyczne i literackie nad Ojcami Kościoła od “patrystyki” będącej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perychoreza trynitarna

  Wzajemna obecność, przenikanie się albo współistnienie Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej (DH 1331; ND 326). Wyrażenia tego użył św. Grzegorz z Nazjanzu (329-389), a techniczne znaczenie otrzymało ono u św. Jana Damasceńskiego (ok. 675 - ok. 749).

  Zob. relacje miedzy osobami Boskimi, Trójca...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pelagianizm

  Herezja głosząca błędną naukę o łasce; zapoczątkował ją Pelagiusz (ok. 400), mnich z Bry-tanii lub Irlandii, który-najpierw w Rzymie, a później w Północnej Afryce - uczył, że ludzie mogą osiągnąć zbawienie dzięki swoim wytrwałym wysiłkom.

  Grzech pierworodny sprowadził on w najlepszym razie do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pesymizm

  (łac. “tendencja do spodziewania się najgorszego”). Pogląd na świat podkreślający w szczególny sposób obecność zła i liczący się z tym, że właśnie ono odniesie zwycięstwo, przynajmniej na krótką metę.

  Przeciwko optymizmowi Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646-1716)ij ego twierdzeniu, że “ten świat...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentarchia

  (gr. “rządy pięciu”). Teoria szczególnie popularna w pierwszym tysiącleciu, według której rządy nad jednym i niepodzielnym Kościołem chrześcijańskim sprawować będzie pięciu patriarchów: rzymski, konstantynopolitański, aleksandryjski, antiocheński i jerozolimski.

  Od czasu schizmy między Wschodem a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piekło

  Miejsce albo stan, w którym wiecznie cierpią złe duchy, oraz grzesznicy, którzy nie okazali żalu za grzechy (DH 1002; ND 2307).

  Ta wieczna kara, różniąca się odpowiednio do popełnionych grzechów (zob. DH 1306; ND 2309), polega na pozbawieniu możliwości oglądania Boga (tzw. poena damni, tj. ból utraty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentateuch

  (gr. “pięcioksiąg”). Przyjęta wśród katolików i prawosławnych nazwa na oznaczenie pierw-szych pięciu ksiąg Pisma Świętego (Rodzaju, Wyjścia, Liczb, Kapłańskiej i Powtórzonego Prawa), które Żydzi nazywają Tora, a niektórzy protestanci “pierwszymi pięcioma księgami Mojżesza”. Jeśli idzie o te...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha

  (gr. “ojciec, który rządzi”). Nazwa nadawana Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, dwunastu synom Jakuba i Dawidowi (Rdz 12, 50; Dz 2, 29; 7, 8-9; Hbr 7,4). Począwszy od VI wieku, tytuł ten zo-stał nadany biskupom Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy.

  Ci patriarchowie mieli szeroki zakres...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt

Do góry