Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Preegzystencja

  (łac. “istnienie uprzednie”). Przekonanie, że Jezus z Nazaretu był/jest osobowo identyczny z Synem Bożym, który istniał od wieków i który przyszedł na świat, żeby się objawić w dziejach ludzkich (J 1, 14; 1 Kor 8, 6; 2 Kor 8, 9; Flp 2, 5-11; Kol 1, 15-17; Hbr 1, 2-3).

  Wprawdzie przedchrześcijańska...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawda

  Cecha znamienna wiedzy, bytu i działalności:

  a. Wiedza jest prawdziwa, jeżeli czyjeś sądy są logicznie spójne i odpowiadają temu, w jaki sposób rzeczy istnieją.

  b. Każda rzeczywistość jest prawdziwa, jeżeli jest wewnętrznie poznawalna i poznana przez Boga.

  c. Nasze słowa i czyny są prawdziwe...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powszechniki

  Ogólne pojęcia takie, jak: róża, dom, sprawiedliwość, stworzenie. Platon (427-347 przed Chr.), kierując się pewną odmianą przesadnego realizmu, dowodził, że wieczne, istniejące same z siebie idee w wyższym świecie służą jako wzory powszechnych nazw, jakie nadajemy rzeczom indywidualnym w naszym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prefacja

  (łac. “przedmowa”). Modlitwa wprowadzająca w Modlitwę Eucharystyczną w mszy łacińskiej i wyliczająca powody skłaniające nas do wysławiania Boga.

  Prefacje się zmieniają zależnie od okresu liturgicznego (np. inne są na Adwent, inne na Wielki Post, Wielkanoc czy Zesłanie Ducha Świętego), a także od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo

  Powtarzające się prawidło w sposobie działania ludzi i innych stworzeń (np. prawa historii i pra-wa fizyki).

  W znaczeniu normatywnym prawo uznaje i reguluje uprawnienia i obowiązki obywateli albo wierzących, żeby umożliwić trwanie wspólnego dobra w społeczeństwie i Kościele i aby je uwydatnić.

  Wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm

  (fr. “positivisme” z łac. “positivus = dodatni, oparty na czymś, uzasadniony”). Kierunek filozoficzny upowszechniony przez Augusta Comte'a (1798-1857), który twierdził, że znamy tylko to, co możemy dostrzec zmysłami, odrzucał twierdzenia teologiczne i metafizyczne i chciał zorganizować społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezbiter

  (gr. “starszy”). Wyrażenia tego używano na oznaczenie urzędników synagogalnych, członków żydowskiego sanhedrynu albo najwyższej rady w Jerozolimie, a także tych, którzy przewodzili pierwotnym gminom chrześcijańskim (zob. Dz 11, 30; 14, 23).

  Początkowo wyraz presbiteroi wydaje się być synonimem wyrazu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo i Ewangelia

  Przeciwstawienie, na które kładł nacisk Marcin Luter (1483-1546):

  a. bezowocne wysiłki w celu zapewnienia sobie zbawienia dzięki własnym osiągnięciom religijnym,

  b. usprawiedliwienie, które pochodzi z samej tylko wiary, z Ewangelii będącej “mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego” (Rz 1, 16).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożądliwość

  Ogólnie rzecz biorąc, jakakolwiek żądza. W znaczeniu bardziej specyficznym wyraz ten się odnosi do nieuporządkowanych pożądań, które są następstwem grzechu pierworodnego i pozostają po chrzcie (por. DH 1515; ND 512).

  Zob. grzech pierworodny, Sobór Trydencki.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośredniczka

  Nadawany Matce Bożej tytuł, który powstał na Wschodzie, a jego pierwsze pewne potwierdzenie na piśmie pochodzi od św. Andrzeja z Krety (zm. 740).

  Ponieważ jest tak bardzo związana z własnym Synem, Maryja może się wstawiać za innymi swoimi dziećmi (J 19, 26); to wstawiennictwo liczy na nieskończone...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt

Do góry