Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Purytanie

  (z łac. “purus = czysty”). Pojemne określenie tych wpływowych grup w Kościele anglikańskim, które przeciwstawiając się religijnym rozstrzygnięciom królowej Elżbiety I (lata panowania 1558-1603) i kierując się teologią kalwińską, miały na celu oczyszczenie Kościoła z niebiblijnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypowieść

  Porównanie wzięte z natury (np. nasienie gorczycy u Mk 4, 30-32) albo z życia ludzkiego (np. uczta weselna u Mt 22, 1-14) i opowiedziane jako historia w celu uzmysłowienia i wywołania pew-nego religijnego albo moralnego poglądu.

  Przypowieści znajdujemy wprawdzie w Starym Testamencie (2 Sm 12, 1-14; a może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pustynia

  Jałowa ziemia pozbawiona wody. Pozbawiając ludzi ich normalnych warunków życia, pustynie bardziej bezpośrednio stawiają ich twarzą w twarz z siłami dobra i zła. Mojżesz zbierał siły wewnętrzne, pracując na pustyni Madian. Wyprowadził lud Boży z niewoli, lecz jego wejście do Ziemi Obiecanej zo-stało...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywilej Pawłowy

  Prawo do ponownego zawarcia małżeństwa przez osoby, które już były związane związkiem małżeńskim, potem przeszły na chrześcijaństwo i stwierdzają, że ich niechrześcijański małżo-nek albo się chce oddzielić, albo im nie pozwoli w pokoju wypełniać praktyk religijnych (CIC 1143). Św. Paweł...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalizm

  (z łac. “ratio = rozum”). System, który w poszukiwaniu prawdy - także prawdy religijnej - daje pierwszeństwo rozumowi. Bardzo mocne nastawienie racjonalistyczne było cechą Oświecenia. Niektórzy jego przedstawiciele posługiwali się rozumem po to, żeby odrzucić objawienie, inni doszli do tego, że odrzucali...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psalmy

  (gr. “pieśni”). Pieśni religijne Starego Testamentu, których autorzy wypowiadają Bogu ze wszech miar świętemu akty adoracji, dziękczynienia, żalu, skruchy, wierności i innych uczuć, jakie przeżywaj ą poszczególni ludzie i cały naród.

  Wprawdzie tradycyjnie przypisuje się je królowi Dawidowi (zm. ok...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rady ewangeliczne

  Trzy radykalne ideały dla wyznawców chrześcijaństwa, które polegają na dobrowolnie przyjętym życiu w ubóstwie, celibacie i posłuszeństwie ze względu na nadchodzące królestwo Boże (por. DH 1087-1094, 1810, 3911; ND 1817; CIC 573; LG 44).

  Zob. celibat, doskonałość, królestwo Boże, posłuszeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pseudoepigrafy

  (gr. “fałszywe tytuły”). Utwory przypisywane komuś innemu niż ich rzeczywistemu autorowi z myślą o tym, by podnieść ich powagę. Przykładem na to są utwory niekanoniczne; Księga Henocha i Wniebowzięcie Mojżesza. Katolicy na oznaczenie takich żydowskich ksiąg przypisywanych fałszywie innym autorom...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypadkowość

  Cecha charakterystyczna bytów i wydarzeń, które nie istnieją z konieczności ani się z konieczności nie zdarzają, lecz tylko w jakiejś zależności - ostatecznie w zależności od Boga, jedynego Bytu, który istnieje koniecznie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raj

  Według Septuaginty (LXX) jest to “ogród w Eden”, w którym Adam i Ewa kiedyś żyli i z którego po grzesznym upadku zostali wypędzeni (Rdz 2, 8-10. 15; 3, 23-24; Ez 28, 13; 31, 8; 36, 35).

  “Raj” zaczął także oznaczać miejsce pobytu błogosławionych po śmierci (Łk 23, 43), “trzecie niebo” nad ziemią, do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt

Do góry