Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój moralny

  Wzrastanie w człowieku świadomego poczucia odpowiedzialności i odpowiadające mu dojrzewanie osobowej wolnej woli. Oficjalna nauka Kościoła głosi, że dziecko osiąga “wiek posługiwania się rozumem” około siódmego roku życia i że od tego czasu zaczyna działać jako odpowiedzialna osoba...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rękopisy z Qumran

  Teksty religijne w języku hebrajskim, aramejskim lub greckim przepisane, lub stworzone w latach między 20 przed Chrystusem a 60 po Chrystusie i odnalezione w roku 1947 (i póź-niej) w jaskiniach koło Qumran, jakieś 13 kilometrów na południe od Jerycha, tuż obok Morza Martwego. Stąd znane są również jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój wiary

  Postęp w przeżywaniu i rozumieniu wiary chrześcijańskiej, odpowiedni do etapów ludz-kiego dojrzewania. Św. Paweł pisze, że się wyzbył tego, co dziecięce (1 Kor 13, 11), i dodaje, że nasze życie z wiary nieustannie się “zmienia”, tak że “coraz bardziej jaśniejąc”, stajemy się podobni do obrazu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozeznanie duchów

  Szczególny dar sprawiający, że człowiek staje się zdolny do odróżniania Bożych charyzmatów od całkiem naturalnych uzdolnień i wpływów złego ducha (l Kor 12, 10).

  Aby można było odróżnić, czy konkretne wydarzenia lub stany pochodzą od Ducha Świętego, czy też od ducha złego i wprowadzającego w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie świata

  Te religie, które wzbudzają zainteresowanie światowe ze względu na wiek, wielką ilość zwolenników oraz przemyślaną naukę. Można się zastanawiać, czy lista jest kompletna, ale do tych religii trzeba przynajmniej zaliczyć chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, hinduizm i taoizm.

  Zob. buddyzm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religijność

  (łac. “związanie, przywiązanie”). Zasadnicza postawa ludzi wobec Boga jako ich Stwórcy i Zbawiciela. Moralna cnota religijności wyraża siew adoracji i wielkodusznej służbie okazywanej naszemu miłującemu Bogu. Karl Barth (1886-1968) przeciwstawił wiarę (opartą na Słowie Bożym i całkowicie zależną od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recepcja

  (łac. “przyjęcie, przyjmowanie”). Proces, dzięki któremu oficjalne nauczanie i oficjalne decyzje przyjmuje, dostosowuje i interpretuje cały Kościół.

  Potrzeba często czasu, zanim oświadczenia soboru powszechnego zostaną poznane, zrozumiane i przyjęte przez Kościoły miejscowe i ich przywódców.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekolekcje

  Indywidualny lub grupowy wyjazd (zazwyczaj do domu zakonnego przeznaczonego do tego celu), mający na celu obudzenie lub pogłębienie życia duchowego poprzez milczenie, modlitwę, a także ćwiczenia, jak i rachunek sumienia. Często można skorzystać z kierownictwa mężczyzn lub kobiet, którzy prowadzą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redaktionsgeschichte

  (niem. “dzieje redagowania”). Nazwa nadana przez Willi Marxsena (ur. 1919) pracy ostatecznych redaktorów lub autorów naszych tekstów biblijnych.

  Krytyka redakcyjna (Redaktior geschichte) bada pobudki, jakimi się kierowali autorzy, kiedy wydawali wcześniejsze materiały, zmiany, jakie wprowadzili, oraz orędzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje między Osobami Boskimi

  Taka hierarchia Osób Boskich między sobą, że stanowią one Trzy Osoby w jednym Bogu. Znamy cztery takie relacje: ojcostwo, synostwo, tchnienie czynne i tchnienie bierne. Ojcostwo stanowi o Ojcu, synostwo o Synu Bożym, a tchnienie bierne - o Duchu Świętym. Tchnienie czynne jest wspólne Ojcu i Synowi i nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt

Do góry