Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Sceptycyzm

  (gr. “badać, myśleć, wątpić”). Wątpienie w możliwość poznania czegoś jako rzeczy pewnej. Gorgiasz (zm. 376 r. przed Chr.) i Pyrron z Elidy (ok. 360 - ok. 270 przed Chr.) utrzymywali, że ludzie nigdy nie mogą mieć pewności o czymkolwiek.

  Taki absolutny sceptycyzm, zwany też czasami pyrroni-zmem, jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakrament

  (łac. “zastaw, przysięga wojskowa na wierność, zobowiązanie”).

  Ustanowiony przez Chrystusa znak widzialny, który wskazuje i przekazuje łaskę. W Kościele katolickim i prawosławnym przyj-muje się siedem takich sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, małżeństwo, kapłaństwo, na-maszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma

  (gr. “podział, rozłam”). Podział na przeciwstawne sobie grupy (J 7, 43; 1 Kor 1, 10-13; 11, 18; 12, 25). Schizma, której obrazem jest odnotowany w Starym Testamencie rozłam między Północnym, a Południowym Królestwem po śmierci Salomona (931, lub być może 926 r. przed Chr.), wyrządza szkodę życiu i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakramentale

  Znak święty, ustanowiony przez Kościół, podobny do sakramentów oraz oznaczający i sprawiający duchowe skutki za wstawiennictwem Kościoła (SC 60, CIC 1166).

  Rozszerzając definicję sakramentaliów z rzeczy (a takimi są np. palmy rozdawane w Niedzielę Palmową) lub praktyk (a taką jest np. odmawianie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scholastyka

  (gr. “czas wolny”, łac. “szkolny”) Akademicka i monastyczna tradycja, która się posługiwa-ła filozofią arystotelesowską i platońską, żeby zrozumieć, systematycznie wytłumaczyć i przemyśleć prawdy wiary.

  Opierając się na św. Augustynie z Hippony (354-430), Boecjuszu (ok. 480 - ok. 524) i innych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakrament pokuty

  Jeden z siedmiu sakramentów, ustanowiony przez Chrystusa na odpuszczenie grzechów popełnionych po chrzcie świętym. Ten sakrament odpowiada na głęboką potrzebę wyznawania grzechów, otrzymania przebaczenia od Boga i pojednania się ze wspólnotą zranioną naszymi grzechami (2 Sm 12, 1-25; Ps 51; Mk 1, 4-5; Łk...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rytuał

  (z łac. “ritus =- obrządek”). Oficjalna księga liturgiczna zawierająca modlitwy i opis czynności przepisanych podczas udzielania sakramentów, prowadzenia pogrzebów, publicznego składania ślubów, konsekracji kościoła i innych obrzędów religijnych.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rusini

  Nazwa nadawana plemionom wschodniosłowiańskim na Rusi (Białorusini, Wielkorusini, Małorusini); w XIX stuleciu nazwa ta została rozszerzona na Ukraińców mieszkających w dawnej Galicji na Podkarpaciu i na Bukowinie. Katolicy ruscy są zazwyczaj członkami Kościoła Bizantyńsko-Ukraińskiego.

  Zob. Kościoły...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rygoryzm

  (z łac. “rigor = sztywność, surowość, nieugiętość”). System teologii moralnej, który w wypadkach, kiedy zachodzi wątpliwość, kładzie nacisk na prawo z uszczerbkiem dla wolności, nawet jeżeli opowiedzenie się za swobodą ma większy stopień prawdopodobieństwa. Taki sposób myślenia tłumi wolność...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rubryka

  (z łac. “ruber = czerwony”). Wskazówka w księgach liturgicznych wydrukowana czerwonym kolorem obok głównego tekstu (drukowanego w czarnym kolorze), który się śpiewa lub czyta podczas zgromadzeń liturgicznych. Rubryki wskazują, w jaki sposób można lub trzeba sprawować obrzędy liturgiczne.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt

Do góry