Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Scientia media

  (łac. “wiedza pośrednia”). Teoria po raz pierwszy opracowana przez jezuitę, Ludwika de Molinę (1536-1600), który chciał pogodzić rzeczywistą wolną wolę człowieka z Bożą uprzednią znajomością tego wszystkiego, co się wydarzy. Twierdził on, że Bóg zna i bierze pod uwagę decyzje, jakie stworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedem Soborów Powszechnych

  Sobory Powszechne - od Nicejskiego I (325) do Nicejskiego II (787) - uznawane za powszechne zarówno przez katolików rzymskich, jak przez prawosławne Kościoły wschod-nie. Mają one szczególne znaczenie podczas każdego dialogu między Wschodem a Zachodem.

  Wprawdzie prawosławni zwołali później ważne sobory -...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sensus plenior

  (łac. “sens pełniejszy, znaczenie, pełniejsze”). Odnosi się do tekstów Pisma Świętego, które mają znaczenie wykraczające poza sens dosłowny (czyli poza znaczenie bezpośrednio zamierzone przez oryginalnego autora ludzkiego).

  Takie znaczenie, zamierzone przez Autora głównego (Boga) wynurzyło się w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekularyzacja

  (łac. “zeświecczenie, przemiana z duchownego na świeckie”). Wyraz ten odnosi się do każdego społecznego lub historycznego procesu, który przynosi ze sobą wyłączenie spod kontroli i spod celów sakralnych czegokolwiek.

  Na przykład: zniesienie klasztorów w szesnastowiecznej Anglii, wpływ Rewolucji...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sentencje Ojców

  Spisany w języku greckim przez anonimowego autora (koniec V w.) zbiór opowiastek i powiedzeń egipskich Ojców pustyni i innych łącznie z św. Antonim Opatem (ok. 251-356), św. Synkletyką (IV wiek) i Pojmenem (V wiek).

  Pomijając niektóre przesadne wypowiedzi i wydarzenia, utwór od-znacza się mądrością i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekularyzm

  (z łac. “saecularis = pogański, światowy”). Ideologia ateistyczna lub agnostyczna, która przekreśla wierzenia i wartości religijne, a wyjaśnia wszystko, posługując się terminologią z tego świata. Trzeba ją odróżnić od “świeckości”, czyli od postawy nachylonej ku temu światu i ku jego sprawom, ale...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Septuaginta

  (gr. “siedemdziesiąt”). Najważniejszy grecki przekład Starego Testamentu, znany w nauce pod skrótem “LXX” z powodu legendy, według której tłumaczenia dokonało siedemdziesięciu (albo sie-demdziesięciu dwóch) uczonych działających niezależnie od siebie. Zgodnie z tradycją żydowską doko-nanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semiarianie

  Nauka biskupa Bazylego z Ancyry (Ankara w Turcji) i innych głoszona po Soborze Nicejskim I (325). Nie szli oni w ślady arian głoszących, że Chrystus jest tylko pierwszym wśród stworzeń, nie popierali jednak prawowiernej nauki o tym, że jest On homoousios (gr. “współistotny”) z Ojcem.

  Nazywali oni Syna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serce

  Według Pisma Świętego najbardziej wewnętrzne źródło wiedzy człowieka, jego uczuć i postano-wień (Iz 65, 14; Jr 24, 7; Łk 12, 19).

  Serce jest źródłem dobrych i złych myśli (Mk 7, 21; Łk 6, 45), może być siedliskiem mądrości (1 Krl 3, 12) i narzędziem wiary (Rz 10, 10). Duch Święty działa w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semipelagianie

  Pogląd wywodzący się od św. Jana Kasjana z Marsylii (ok. 360-435), św. Wincentego z Lerynu (zm. przed 450) i innych mnichów z południowej Francji, według którego ludzie mogą zrobić pierwszy krok ku Bogu bez pomocy łaski Bożej.

  Wprawdzie uważając, że to łaska jest niezbędna do zbawienia, odrzucali...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt

Do góry