Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Sobór Laterański III (1179)

  Sobór zwołany przez Aleksandra II (papieża w latach 1159-1181)w celu zapewnienia wolności Kościołowi po tym, jak Fryderyk I Barbarossa (cesarz rzymski 1152-1190) poparł trzech antypapieży.

  Najbardziej znamiennym postanowieniem soboru był dekret, na mocy którego do wyboru papieża wymagana jest większość...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Laterański IV (1215)

  Najważniejszy zachodni sobór powszechny w Średniowieczu, zwołany przez papieża Innocentego III w czasie największej doczesnej potęgi Kościoła. Jego celem było utwierdzenie bezpieczeństwa powszechnej społeczności chrześcijańskiej, o której marzono w związku z naj-nowszym utworzeniem cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Kontantynopolitański III (680 / 681)

  Szósty sobór powszechny, który zwołał cesarz Konstantyn IV (Pogonatus) (cesarz w latach 668-685) w celu rozwiązania sprawy monoteletów. Papieża Agatona reprezentowali trzej delegaci, jednak żaden z nich nie przewodniczył obradom; czynił to sam cesarz. Sobór ponownie zatwierdził chalcedońskie wyznanie wiary...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Konstantynopolitański IV (869 / 870)

  Przez katolików rzymskich jest uważany za ósmy sobór powszechny. Potwierdził on prymat jurysdykcyjny Rzymu, potępił obrazoburstwo i próbował odnieść zwycięstwo nad tymi, którzy popierali Focjusza (ok. 810 - ok. 895), złożonego ze stanowiska patriarchy Konstantynopola, który później został przywrócony na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Laterański I (1123)

  Zwołany został przez Kaliksta II (papieża w latach 1119-1124) w celu ratyfikowania Konkordatu Wormackiego, który rozwiązywał długotrwałą walkę o inwestyturę między Kościołem, a cesarstwem. Sprawą do rozstrzygnięcia było prawo cesarza i książąt do wręczania biskupom oznak władzy oraz do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Florencki (1438 - 1445)

  Powszechnie się go uważa za siedemnasty sobór powszechny Kościoła rzymskokatolikiego, a czasami jego początek datuje się na rok 1431, ponieważ pierwsza część Soboru w Bazylei była przygotowaniem Soboru Florenckiego.

  Pierwotnie zwołano go po to, by doprowadzić do jedności z Kościołem greckim. Kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Konstantynopolitański I (381)

  Zwołany został przez cesarza Teodozjusza I w celu wzmocnienia jedności w wierze po długo trwających sporach ariańskich. Wzięli w nim udział, zgodnie z planem, tylko biskupi ze Wschodu, według tradycji 150-ciu, a w rzeczywistości 146-ciu.

  Nie było na nim oficjalnego przedstawiciela papieża św. Damazego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Konstantynopolitański II (553)

  Piąty sobór powszechny, zwołany przez cesarza Justyniana I (panował w latach 527-565), żeby zaprowadzić pokój w Kościele wschodnim.

  Żeby odnieść zwycięstwo nad monofizytami, Justynian zachęcił 165 biskupów obecnych na Soborze (praktycznie wszyscy byli ze Wschodu) do potępienia Teodora z Mopsuestii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrucha mniej doskonała

  Termin łaciński attritio, wymyślony w wieku XII na oznaczenie żalu za grzechy (a) będącego raczej wynikiem zawstydzenia i bojaźni przed karą niż miłości do Boga (b) czasami nazywanego “żalem za grzechy niedoskonałym”.

  Sobór Trydencki (1545-1563) naucza, że skrucha mniej doskonała wystarczy do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowo Boże

  Objawienie się Boga w dziejach (DV 1-5, 26) jako Słowo wypowiedziane, napisane i wcielone.

  1. Słowo Boże jest twórcze (Rdz 1, 1-2, 4) i skuteczne (Iz 55, 10-11). Bóg przemawiał przez proro-ków (Hbr 1, 1; 2 P 1, 21). Jezus głosił słowo Boże (Łk 5, l), podobnie Jego apostołowie (Dz 13, 5; 17, 13; 1 Tes 2...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt

Do góry