Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Teologia Pawłowa

  Teologia rozwinięta przez św. Pawła (zm. ok. 67), którego powołanie będące nawróceniem ok. 34 roku (1 Kor 9, 1; 15, 8-11; Dz 9, 3-9) zmieniło z gorliwego faryzeusza (Flp 3, 5-8; Dz 22, 3-5), prześladowcy chrześcijan (1 Kor 15, 9; Ga 1, 13-14; Dz 7, 58 - 8, 3; 9, 1-2) w wielkiego apostoła narodów (Ga 1...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia misyjna

  Systematyczna nauka o tym, w jaki sposób cały Kościół i wszyscy chrześcijanie zostali posłani przez Chrystusa. Św. Franciszek Ksawery (1506-1552), mimo że cechował się odwagą i szlachetnością, narzucił zwyczaje łacińskie mieszkańcom wybrzeża malabarskiego, podczas gdy żyjący później jezuita św...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia piękna

  W estetyce piękno jest jakością albo zestawieniem jakości, które sprawiają przyjemność. Harmonia własnych Bożych doskonałości i współdziałania sił w dramacie zbawienia człowieka budzi zachwyt własnym pięknem.

  To piękno możemy kontemplować w chwale i blasku, które Chrystus nam objawił jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia moralna

  Dział teologii, który się zajmuje studiami nad tym, jak chrześcijanie (i inni ludzie) powinni postępować, i uczy ich tego. To systematyczne spojrzenie na życie moralne chrześcijan opiera się na Piśmie Świętym (np. na Dekalogu, na Kazaniu na Górze, na zaleceniach św. Pawła), na racjach filozoficznych i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia fundamentalna

  Dział teologii zachodniej, który się zajmuje sprawami podstawowymi, a szczególnie objawieniem Bożym w dziejach Izraela i w życiu Jezusa Chrystusa, warunkami, które sprawiają, że się człowiek otwiera na to objawienie Boże, znakami, dzięki którym wiara w Jezusa Chrystusa i przez Niego staje się rozumna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia Janowa

  Teologia wyprowadzona z czwartej Ewangelii i z Pierwszego Listu św. Jana, w mniej-szym stopniu z Drugiego i Trzeciego Listu św. Jana i z Apokalipsy. Ewangelia św. Jana posługuje się symbolami (np. chleb, woda i pasterz, itp.), przeciwstawnymi obrazami (np. prawda - kłamstwo, miłość - nienawiść), a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia katafatyczna

  (gr. “twierdzący, pozytywny”). Pojęcie dopełniające do teologii apofatycznej, czyli negatywnej, właśnie dlatego nazywane czasami “teologią pozytywną".

  Mimo że kategorie poznaw-cze, którymi się kierujemy, są u samych swoich podstaw niewystarczające, możemy wypowiadać wiele prawdziwych twierdzeń o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia antiocheńska

  Kierunek teologiczny z IV w, związany ze wspólnotą chrześcijańską w Antiochii, z bardzo wyraźnym zabarwieniem egzegetycznym. Kładł on nacisk na dosłowne i historyczne wyja-śnianie Pisma, dążąc jednak także do teorii (gr. “oglądanie, kontemplacja”), która posuwała się poza proste, literalne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodycea

  (gr. “usprawiedliwienie Boga”) Termin wprowadzony przez filozofa Gottfrieda Wilhelma Le-ibniza (1641-1716) w odpowiedzi na zarzuty Pierre'a Bayle'a ( 1647-1706), który po raz któryś tam z kolei postawił pytanie: Jeżeli Bóg jest wszechdobry i wszechmocny, to skąd pochodzi zło na świecie i co ono oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia apofatyczna

  (gr. “negatywny, przeczący”). Podstawowe pojęcie w teologii Wschodu, często tłumaczone jako teologia negatywna. Kładzie ono nacisk na niewspółmierność wszystkich naszych wysiłków zmierzających do opisania absolutnej tajemnicy Boga.

  Każde nasze twierdzenie o Bogu musi być ograniczone przez odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt

Do góry