Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Walentynianie

  Zwolennicy Walentyna, który założył jedną z najważniejszych sekt gnostyckich w drugim stuleciu. Prawdopodobnie urodził się w Egipcie i przewodził gnostykom w Aleksandrii, zanim ok. roku 135 udał się do Rzymu. Przebywał tu około dwudziestu lat i na pewnym etapie najwyraźniej liczył, że zostanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd nauczycielski Kościoła

  Obdarzony autorytetem urząd nauczania Ewangelii w imię Jezusa Chrystusa, który jednakże “nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy” (DV 10). W czasie chrztu świętego wszyscy wierzący zostali namaszczeni przez Ducha Świętego i są przez Niego prowadzeni (J 14, 26; 16, 13; Rz 8, 14; 1 J 2, 27) oraz do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara i ustrój

  Organizacja ekumeniczna, której celem jest studium problemów teologicznych leżących u podstaw podziałów między chrześcijanami; urządziła ona światowe konferencje w Lozannie (1927), Edynburgu (1937), Lund (1952), Montrealu (1963) i Santiago de Compostela (1993). Obecnie jest podpo-rządkowana Światowej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważność

  Wyraz, który wszedł do zwyczajnego słownictwa kościelnego od czasów Soboru Trydenckiego (DH 1809) i papieża Benedykta XIV (1675-1858); odnosi się on do warunków, jakie trzeba spełnić, żeby pewne czynności były ważne - również wprawie kanonicznym (zob. CIC 124; CCEO 931).

  Na przykład sakramenty, oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unitarianie

  (z łac. “unitas = jedność”). Pogląd, który odrzuca Bóstwo Syna Bożego i Ducha Świętego, a dla obrony ścisłego monoteizmu, przyjmuje istnienie jednej tylko Osoby Boskiej. Rozmaite wątpliwości co do bóstwa Syna Bożego i Ducha Świętego powstały co prawda w początkach dziejów Kościoła, unitanianizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersalizm

  (łac. “powszechny, wszechświatowy”). Przekonanie, które się wyłoniło po niewoli babilońskiej, że za pośrednictwem Izraela zbawienie Boże zostało zaofiarowane wszystkim narodom (Iz 42, 6; 49, 6; 52, 10; zob. Księgę Jonasza; Łk 2, 30-32; J 8, 12). Wyraz “uniwersalizm” oznacza też pogląd, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umartwienie

  Ćwiczenie w zaparciu się samego siebie, wymagane do rozwoju nowego życia, jakie otrzymujemy przez wiarę i chrzest (Rz 8, 13; Ga 5, 24). Jezus kładł nacisk na to, jakie koszty musi po-nieść ten, kto chce być Jego uczniem (Mt 10, 34-39). Św. Paweł bardzo plastycznie opisuje walkę z grze-chem i mocami...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek

  Pełne życia opowiadanie o tym, jak to Adam i Ewa dobrowolnie okazali Bogu nieposłuszeństwo i w ten sposób utracili niewinne i idealne życie (Rdz 3, 1-24; zob. Mdr 2, 23-24; Rz 5, 12-18). Doktryna upadku uczy o tym, że to pierwsi rodzice (a nie Bóg) wprowadzili zło moralne do naszego świata - stan grzechu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiarkowanie

  Jedna z czterech cnót kardynalnych, która uzdalnia człowieka do powściągania swoich pożądań i do kontrolowania namiętności.

  Umiarkowanie, przedstawione przez Platona (427-347 przed Chr.) w postaci rydwanu ciągniętego przez trzy ogiery, którego woźnica musi mocno trzymać lejce, jeżeli nie chce...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprzedzenie

  Zasada uprzedniego udziału w wydarzeniach, które nastąpią przy końcu świata, wynikająca ze sposobu, w jaki te wydarzenia nam ukazuje zmartwychwstanie Chrystusa (l Kor 15, 20, 28), które naturę łaski i sakramentów wyjaśnia jako rzeczywisty początek naszego życia w chwale (J 6, 54; Rz 6, 3-8; 1 Kor 11...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt

Do góry