Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Współistotny

  Wyraz odnoszący się do Chrystusa i włączony do wyznania wiary przyjętego przez Sobór Nicejski I (325), żeby pokonać arian. Dla Soboru Nicejskiego termin ten, chociaż posługiwali się nim w znaczeniu błędnym lub budzącym wątpliwości gnostycy i został on potępiony na Synodzie w Antiochii w 268 r...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność religijna

  Prawo każdego człowieka i grup ludzkich do wyznawania i praktykowania religii bez przeszkód ze strony innych grup. Po stuleciach prześladowań Kościół uzyskał wolność z chwilą ogłosze-nia tzw. edyktu mediolańskiego w roku 313; odtąd się cieszył tolerancją i poparciem Konstantyna Wielkiego (zm. 337)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizje

  (łac. “widzenia”). Niezwykłe przeżycia, podczas których się ukazują byty z innego świata; mogą to być zwykłe halucynacje, ale również rzeczywiste przekazy od Boga (Iz 6, 1-5; Łk 24, 23; Dz 7, 31; 10, 17. 19; 11, 15; 12, 9; 16, 9-10).

  Kościół oficjalnie za godne wiary uznał tylko kilka wizji Matki...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizyta ad limina

  (łac. “odwiedziny u progu”). Wizyta, którą biskupi co pięć lat składają papieżowi, żeby zdać sprawę ze stanu swoich diecezji (por. CIC 400, 395).

  Zasady tych wizyt ustalaj ą niektóre artykuły (28-32) konstytucji apostolskiej Pastor bonus (ogłoszona 28 czerwca 1988 r., weszła w życie 1 marca 1989...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wina

  Fakt i świadomość (albo tylko świadomość) tego, że się popełniło coś złego i że się jest tego czynu winnym. Mówimy o winie prawnej, jeżeli popełniono przestępstwo (obłożone sankcjami karnymi), o winie moralnej - jeżeli przekroczono zasady moralne, wreszcie o winie religijnej - jeżeli obrażono...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki Piątek

  Święto, które jest wspomnieniem dnia (prawdopodobnie 7 kwietnia 30 r.), kiedy Chrystus umarł na krzyżu, by odkupić grzeszną ludzkość. Dla katolików jest to dzień postu i wstrzemięźliwości; liturgia zachodnia w tym dniu rozpoczyna się od głoszenia Męki Pańskiej według św. Jana.

  Po niej następują...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieczerza Pańska

  Wyrażenie używane przez niektórych Ojców Kościoła i powszechne wśród protestantów na oznaczenie Pokarmu eucharystycznego ustanowionego przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy.

  W Nowym Testamencie wyrażenie “Wieczerza Pańska” pojawia się tylko jeden raz (1 Kor 11, 20) i oznacza zarówno ofiarę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wina zbiorowa

  Wina przypisywana całemu narodowi, rodzinie lub jakiejś grupie. Są chwile, kiedy mo-żemy naprawdę mówić o tym, że pewne grzechy popełnia większość społeczeństwa, lub praktycznie wszyscy jego członkowie.

  Mimo to tylko osobista decyzja jednostki sprawia, że ma ona udział w takiej zbiorowej winie; nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki post

  Czterdzieści dni przed Wielkanocą, kiedy to chrześcijanie przez modlitwę, post i udzielanie jałmużny przygotowują się do największego święta w roku.

  Czas trwania Wielkiego Postu, chociaż w oczywisty sposób nawiązuje do czterdziestodniowego postu Mojżesza (Wj 24, 18), Eliasza (1 Krl 19, 8), a przede...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieczność

  Przymiot oznaczający brak początku i końca, nieustanną pełnię życia. Wieczność jest przy-miotem Bożym, dzięki łasce Bóg pozwala nam jednak uczestniczyć w “życiu wiecznym” (J 11, 25-26).

  Zob. łaska, niebo, piekło, przymioty Boże, zmartwychwstanie umarłych.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt

Do góry