Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Właściwe postępowanie

  Działalność samokrytyczna mająca na celu “czynienie prawdy" (J 3, 21; zob. Ga 5, 6), wprowadzenie w życie nauki chrześcijańskiej i przekształcanie ludzkiej społeczności. Wyraże-nie to (w postaci greckiej orthopraksis) od początku lat sześćdziesiątych upowszechniali: Johann Baptist Metz (ur. 1928)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woluntaryzm

  (łac. “wola”). Każda doktryna, która podkreśla znaczenie woli ludzkiej na niekorzyść umysłu.

  Poważną dyskusję na temat woluntaryzmu wszczęto w dialogu Platona pt. Eutyfron, kiedy to Sokrates zapytał: “Czy bogowie lubią prawo dlatego, że jest święte, czy prawo dlatego jest święte, że bogowie je...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniebowstąpienie

  “Wzniesienie się” zmartwychwstałego Chrystusa do nieba, żeby wejść do pełnej i ostatecznej chwały “po prawicy Ojca”, gdzie się wstawia za nami i korzysta ze swojej władzy nad całym światem (por. DH 10-30, 189; ND 2-5).

  Wniebowstąpienie oznacza zakończenie zjawień Jezusa po zmar-twychwstaniu (oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnota

  1. Wyraz, którym się posługuje Nowy Testament na oznaczenie uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa (Flp 3, 10), wspierania znajdujących się w potrzebie (Rz 15, 26), wzięcia udziału w sprawowaniu Eucharystii (1 Kor 10, 16), łączności z Duchem Świętym (lub przez Niego powodowana) (2 Kor 13, 13), wreszcie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  Dogmat wiary ogłoszony w roku 1950 przez papieża Piusa XII stwierdzający, że pod koniec swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały (zob. DH 3900-3904; ND 713-715).

  Podczas gdy Chrystus własną mo-cą “wstąpił do nieba”, Najświętsza Maryja...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnota anglikańska

  Określenie używane przynajmniej od czasu pierwszej Konferencji w Lambeth w 1867 r. na oznaczenie Kościołów episkopalnych wraz z autonomicznymi prowincjami, których źródłem stała się reforma Kościoła angielskiego w XVI wieku i które uznają zwierzchnictwo arcybiskupa Canterbury.

  Wspólnota pojmowała samą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /3 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna sprawiedliwa

  Wojna, którą można uważać za moralnie uzasadnioną. Twórcą teorii wojny sprawiedliwej jest według powszechnego mniemania św. Augustyn z Hippony (354-430), chociaż opierał się on na pojęciach pochodzących od Cycerona (106-43 r. przed Chr.). Uważał on mianowicie, że wojna jest mniejszym złem, jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnoty podstawowe

  Wyrażenie wywodzące się z Ameryki Południowej, a mające na celu przedstawienie tych wielu miejscowych grup chrześcijan, którzy dokładaj ą starań, żeby ożywić swój Kościół przez uprawianie praktyk religijnych, przez wspólne studiowanie Pisma Świętego, przez przeznaczenie swoich własnych uzdolnień...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolna wola

  Władza określania samego siebie, to znaczy dobrowolnego wyboru biegu wydarzeń i pójścia w ślad za nimi. Człowiek stworzony na podobieństwo Boże ma tę zdolność, którą grzech osłabił, ale jej nie zniszczył (DH 1965-1967; ND 1986/67, 1987/66). Przez akt odkupienia Chrystus nas wyzwolił (Ga 5, 13; 1 P...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkorzenienie w kulturę

  Nowe wyrażenie na oznaczenie starego obowiązku, by orędzie chrześcijańskie i chrześcijański sposób życia dostosowywać do pojęć i sposobu życia różnych narodów i do ich różnych kultur. Św. Paweł i inni wcześni misjonarze śmiało się dostosowywali do szerokich rzesz wierzących nie-Żydów (por. Dz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt

Do góry