Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Pocałunek

  Pocałunek jest wyrazem miłości albo czci.

  Pocałunek liturgiczny jest szczególnie częsty w obrzędzie Mszy św. Wyrazem czci jest ucałowanie ołtarza, księgi Ewangelii, pateny, paramentów. Pocałunek składa się na naczyniach z nowo poświęconymi olejami świętymi, na krzyżu podczas adoracji krzyża w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukłony

  Ukłony w najrozmaitszych formach są również oznakami oddawania czci. Podczas gdy w życiu świeckim najczęściej wyrażają tylko — w zależności od zwyczajów panujących w danym kraju — uprzejmy gest powitania, w liturgii są ceremoniałem przepojonym duchem wiary.

  Liturgia rzymska zna różne ukłony:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kroczenie

  Kroczyć nie znaczy tak sobie chodzić czy biegać ani też maszerować, lecz iść w sposób pełny umiaru i opanowania, nie opieszale i bezmyślnie, zachowując postawę skromną i wyprostowaną. Kroczyć to nie pędzić i śpieszyć się, ale także nie ślamazarnie wlec się czy włóczyć.

  Podczas liturgii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki krzyża i gest błogosławieństwa

  Prastarym zwyczajem chrześcijan, do którego niejednokrotnie zachęcali wiernych już nauczyciele Kościoła najwcześniejszego okresu, było kreślenie znaku krzyża na osobach, przedmiotach i sobie samym. Ten znak zbawienia towarzyszył, od chwili powstania ze snu do momentu udania się na spoczynek nocny...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złożenie rąk

  Złożenie dłoni zwróconych do siebie stroną wewnętrzną wywodzi się z germańskiej formy oddawania czci, zgodnie z którą wasal z tak złożonymi rękami przystępował do swego lennodawcy i otrzymywał od niego zewnętrzny znak nadania lenna. W czasie modlitwy złożone ręce wyrażają wzniesienie duszy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanie

  W czasie stania ciało nasze przyjmuje postawę wyprostowaną, która wyraża czujność, napięcie, uwagę, cześć przed kimś wyższym, szacunek, gotowość do przyjęcia rozkazu i wypełnienia służby, rozpoczęcie wędrówki. Od zamierzchłych czasów postawę tę przybierali składający ofiary.

  Ten, kto...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa siedząca

  Postawa siedząca jest postawą, którą przyjmuje się w czasie odpoczynku i odprężenia. Liturgia zezwala na nią w czasie czytań (z wyjątkiem Ewangelii) i następujących po nich śpiewach, a także przy dłuższych psalmodiach.

  Do postawy siedzącej można odnieść sens ukryty w słowach św. Łukasza:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak krzyża

  Krzyż jest świętym znakiem odkupienia; znakiem tym Kościół rozpoczyna wszelkie czynności, błogosławi nim i poświęca. Dlatego też wśród symboli chrześcijańskich przysługuje mu naczelne miejsce.

  Ukrzyżowanie było najbardziej okrutną i haniebną karą śmierci stosowaną przez Rzymian...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /14 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie religijne

  Kontrolująca samą siebie działalność, która się nie zadowala samą tylko teoretyczną walką o prawdę, ale ma na celu jej sprawdzenie przez przekształcenie społeczeństwa. Przynależność do chrześcijaństwa domaga się życia religijnego, którego ogniskiem jest Jezus i które - dalekie od zaciemniania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrodzony a nie stworzony

  Nauka Soboru Nicejskiego I (325) o tym, w jaki sposób Syn Boży odwiecznie pochodzi od Ojca niebieskiego, mimo że nie został On przez Niego stworzony (zob. DH 125; ND 7).

  Zob. arianizm, Sobór Nicejski I, wspólistotny.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /241

  praca w formacie txt

Do góry