Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Czerń

  Czerń pozbawiona światła (ater, niger, iii.laę) ustępuje niejako bogactw światła innych kolorów, chociaż zestawiona z nimi albo przeciwstawioi im może dać piękny efekt. Sama w sobie jest mroczna, jest kolore nocy, zniszczenia, żałoby, przede wszystkim śmierci i królestwa zmarlyc dlatego też jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /29.05.2013 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentagram

  Pięcioramiennej gwiazdy (pentagramu) nie należy łączyć tylko z symboliką liczby pięć; nie tylko kryje ona w sobie zwielokrotniony złoty podział, ale ma także swoje własne znaczenie jako prastary znak czarodziejski (pentagram magiczny, kabalistyczny), który ujarzmia złe potęgi. Wszystko, co obejmie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /29.05.2013 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwadrat, sześcian, ośmiokąt

  Znaczenie liczby cztery (zob. s. 44 n.), która w przeciwieństwie do symbolu Boga, świętej liczby trzy, symbolizuje świat, zostaje wzbogacone nowymi aspektami w figurach kwadratu i sześcianu czy bryle kostki. Figury te mają szeroką podstawę, wywołują wrażenie spokoju, trwałości i stabilności. Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /29.05.2013 Znaków /3 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt

  Trójkąt, w przeciwieństwie do czworoboku odznaczającego się stabilnym spokojem, wywołuje wrażenie życia i ruchu. W starożytności był symbolem światła, dlatego lampy i lichtarze najczęściej miały trzy nóżki albo wisiały na trzech łańcuszkach.

  Trójkąt równoboczny, którego linie stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siódemka

  Podstawa dominującej pozycji liczby siedem w semickim kręgu kulturowym zapewne sięga obserwacji faz księżyca znanych wszystkim ludom pierwotnym. Przemawia za tym powszechne traktowanie liczby siedem jako świętej, i to jeszcze przed odkryciem siedmiu planet, np. u Greków przed Pitagorasem, u...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /6 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sto i tysiąc

  „Liczba sto uchodziła w kręgach hellenistycznych, do których należał Filon z Aleksandrii, za liczbę doskonałą, oznaczającą »doskonałe dobro«. Z tej samej symboliki liczb czerpie Orygenes, kiedy przez liczbę sto rozumie liczbę pełną i doskonałą, która obejmuje tajemnicę całego rozumnego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ósemka

  Już w czasach starożytnych ósemka uchodziła za symbol tego, co doskonałe. W rozpowszechnionym wówczas obrazie świata siedmiu sfer planetarnych, tworzących siedem nieb, ósma sfera, niebo gwiazd stałych, będąca siedzibą bóstwa, stanowi zawsze jego zwieńczenie. Ta sama idea, tylko inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /5 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Figury geometryczne

  Figury geometryczne są pierwszym „ucieleśnieniem” niecielesnej liczby, niejako narzędziami, za pomocą których Stwórca ukształtował rzeczy widzialne i wycisnął na nich swoją pieczęć, ślady mądrości Bożej, którą „wylał na wszystkie swe dzieła” (Syr 1,9).

  „Przypatrz się niebu i ziemi, i morzu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /5 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziewiątka

  Liczba dziewięć już w starożytności uchodziła za liczbę szczególnie uświęconą i doskonałą. Znaczący pod tym względem jest przekaz Seneki o śmierci filozofa Platona. Według niego Platon miał umrzeć w pełnym wieku 81 lat, w dzień swych urodzin. „Dlatego — powiada Seneka — też magowie perscy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło i kula

  Koło jako powracająca do siebie samej linia, której Wszystkie punkty są równo oddalone od centrum, jest nie tylko najprostszą, ale także najdoskonalszą figurą. W kole nie ma niczego „przed” ani „poza”, niczego większego ani mniejszego. Łączy ono najwyższy spokój z najbardziej napiętą siłą i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 771

  praca w formacie txt

Do góry