Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Angeologia

  Naukę o aniołach spotykamy już wyraźnie objawioną w pierwszej księdze, bo już w księdze Rodzaju; „Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia”.

  W dalszych księgach aniołowie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Tajemnica wcielenia

  Pomimo grzechu pierworodnego Bóg nie odstąpił od swego zamiaru, by prowadzić ludzkość do wiekuistego zjednoczenia ze sobą. Następnym etapem Bożego planu zbawienia była obietnica przyjścia Odkupiciela. Ponieważ odkupienie dokonane zostało przez wcielenie Syna Bożego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Grzech pierworodny

  Z objawienia wynika, że pierwsze sprzeciwienie się stworzenia Bogu dokonało się jeszcze przed rozpoczęciem historii ludzkości. Był to tajemniczy dla nas grzech aniołów, początek wszelkiego zła. W dziejach człowieka natomiast objawienie ukazuje fakt sprzeciwienia się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Stworzenie człowieka

  Stworzenie człowieka dokonał się specjalnym aktem stwórczym Boga. Człowiek jest szczytem stworzenia. Opis natchniony wyraża tę prawdę, wyraźnie oddzielając stworzenie człowieka od innych stworzeń.

  W Księdze Rodzaju znajdują się dwa opisy aktu stworzenia człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /3 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Stworzenie świata

  Bóg stworzył cały świat materialny oraz duchowy bezpośrednio oraz z niczego. Stworzenie z nicości podkreślamy tu, że nawet materia pierwsza nie istniała przed aktem stworzenia (wiadomo, że materia pierwsza bez formy istnieć nie może w ogóle). Podkreślamy przez to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Trójca święta

  Najważniejszą prawdą o Bogu objawioną przez Jezusa, jest Tajemnica Trójcy Świętej, czyli istnienie w jedynym Bogu trzech Osób, które się nieskończenie miłują. Dowiadujemy się w ten sposób o wewnętrznym życiu Boga, że mianowicie wyraża się ono we wzajemnej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA - O Bogu jedynym (natura Boga)

  Mówiąc o Bogu należy przede wszystkim pamiętać o jego transcendencji. To znaczy, że mówiąc o Bogu, mówimy o takiej rzeczywistości, o takim Kimś, kto jest zupełnie inny niż wszystko i wszyscy. Bóg jest tajemnicą, zamieszkuje światłość niedostępną. Bóg jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usytuowanie dogmatyki z nauk metodologicznie jako nauki

  Aby przystąpić do rozważania jakichkolwiek na temat Boga należy na wstępie uznać Boga jako Absolutu. Następnie należy rozgraniczyć treść wiary – to znaczy w co wierzymy i akt wiary jak wierzymy. Teologia teocentryczna dąży do możliwie precyzyjnego ustalenia co Bóg...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /4 456

  praca w formacie txt

Do góry