Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  CZYNNIK DEMOGRAFICZNY

  W przeszłości liczba ludności pełniła decydującą rolę w określaniu potęgi państwa, a prężność demograficzna (wysoki przyrost naturalny ) służyła uzasadnianiu ekspansji terytorialnej pod pretekstem przeludnienia. Od XIX w.do pocz. XX w. w wysokim przyroście naturalnym widziano jedno ze źródeł...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI WARUNKUJĄCE

  Najtrwalszym czynnikiem jest ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE (położenie i ukształtowanie terytorium, linia brzegowa, klimat, rodzaje gleby, surowce).W przeszłości wielkie rzeki i żyzne doliny determinowały narodziny potężnych cywilizacji(np. starożytny Egipt), wyspiarskie położenie Anglii, dobrowolna izolacja...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /3 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYKA CZYNNIKÓW

  Przebieg, zakres i i intensywność SM rozpatrywanych jako proces wzajemnych oddziaływań wszystkich jego uczestników, są uwarunkowane różnorodnymi czynnikami.(zależne od podmiotów SM, jak i od ucz. Podmiotowych, trwałe, okresowe, a treść znaczenie i wpływ tych czynników zmienia się wraz z epokami...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  Kryterium chronologii (jako najprostszy klasyfikator SM). Podejście idealistyczne(okres międzywojenny), teoria realizmu politycznego(po II wojnie światowej), podejście behawioralne (lata 60-te), oraz okres postbehawioralny(koniec lat siedemdziesiątych) w postaci powrotu do konstruowania teorii dedukcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /3 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA

  Potrzeby bezpieczeństwa i rozwoju, pokoju i wojny , porządku i sprawiedliwości zawsze stanowiły przedmiot zainteresowania badających stosunki międzynarodowe. W latach 20-tych XX wieku refleksja o SM zdominowana przez liberalny, legalistyczny, moralizujący punkt widzenia. Norman Angell (1872-1967)-głosił...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /4 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA I ROZWÓJ SM

  Słowo MIĘDZYNARODOWY pierwszy raz użyte przez Jeremyego Benthama kon.XVIIIw. Wiek wcześniej łac. INTERGENTES -Richard Zouche. -Obaj definiowali dziedzinę prawa zwaną prawem narodów lub ius gentium(-termin pr. rzymskiego stosowany wobec aliantów Cesarstwa Rzymskiego). XVI w. rozwój koncepcji suwerenności, w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /7 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Przedmowa

  Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej, członkiem NATO stała się w 1999 roku. W 1998 wzrost autorytetu i aktywności Polski poprzez przewodniczenie przez Polskę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Obecnie blisko 200 państw świata...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt

Do góry