Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Strategia i polistrategia państw

  - Państwa mają wpływ na dynamikę i rozwój stos. międz.

  - podstawą ich funkcjonowania są systemy oraz normy prawa międzyn.

  - mają niezmienne prawo do suwerennego działania na arenie międzyn. realizując różnorodne formy swej aktywności międzyn.

  - podział państw według J.Popiuk-Rysińskiej:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie uczestnika międzynarodowego

  - Uczestnikiem nazwać można każdego właściciela jakiejś aktywności, która wpływa na stosunki międz. W sensie pozytywnym lub negatywnym. Działalność ta powinna być ciągłym, świadomym i zamierzonym działaniem, wywierającym skutki wykraczające poza granice danego kraju.

  - Udział podmiotów z...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO WPŁYWA NA BEZPIECZEŃSTWO I SUWERENNOŚĆ PAŃSTW

  1.Czynnik gospodarczy:

  - jest to siła ekonomiczna państwa polegająca na włączaniu się w większe struktury integracyjne

  - kontrola nad sytuacją gospodarczą na świecie sprawuje grupa najsilniejszych państw świata tzw. G-7

  - rozbudowa zasięgu działania ponadnarodowych struktur gospodarczych (koncerny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OSOBOWOŚCIOWE

  Wybitne jednostki-przywódcy państw, narodów, decydenci polityczni, których działania są usankcjonowane przez systemy wewnątrzpaństwowe. Wymogi sytuacji sprawiają, że zachowania jednostki nie dają się ująć w jednoznaczne schematy. Politycy działają w pewnej przestrzeni społecznej i politycznej, więc...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKIORGANIZACYJNO - SPOLECZNE

  Instytucje państwowe i między.- ich organizacja i współdziałanie wpływają bezpośrednio na SM. Równie istotne są procesy decyzyjne oparte na selekcji informacji, ocenie sytuacji, diagnozowaniu i prognozowaniu.-dlatego szczególnego znaczenia nabiera poziom przygotowania i sprawność kadr służby...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI WOJSKOWE

  Wpływ siły wojskowej na SM jest niepodważalny. Niegdyś wojna była dopuszczalnym instrumentem rozwiązywania sporów międzynarodowych. Współcześnie ius ad bellum jest całkowicie zakazane przez powszechne prawo międzynarodowe zakaz stosowania siły i groźby jej użycia.Mimo to istnieją państwa, które...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK EKONOMICZNO - TECHNICZNY

  (potencjał gospodarczy państwa, postęp w nauce i technice).Potencjał gospodarczy zawsze warunkował pozycję gospodarcza państwu.W starożytności i średniowieczu-zasoby naturalne, żywność i wyroby rzemiosła.W epoce wielkich odkryć geograficznych –uzależnienie gospodarek poszczególnych państw od stanu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK RELIGIJNY

  Wpływ tego czynnika na SM zmienia się. Przyczyna naturalnej solidarności (rodzina narodów chrześcijańskich w Europie),jak i konfliktów (święte wojny-między krajami chrześcijańskimi a muzułmańskimi w średniowieczu oraz miedzy europejskimi katolikami a protestantami. Więź religijna jest istotnym...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI IDEOLOGICZNE

  U podłoża tych czynników tkwią struktury społeczno-ustrojowe państw, ich zróżnicowanie w zależności od systemu ideologicznego oraz przynależność do odmiennych systemów światowych. Rezultatem są różnice w postrzeganiu zjawisk i procesów międzynarodowych, ścieranie się koncepcji i programów działań...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK NARODOWY

  Proces formowania narodów nie jest równomierny w skali globu: w Europie zakończył się w okresie rozpadu feudalizmu, a trwa nadal w krajach Trzeciego Świata, głównie w Afryce.W SM rzadkością są państwa jednorodne narodowościowo.Czynniki o char. historycznym jak i gospodarczym sprawiają, że w wielu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt

Do góry