Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Krytyka i zastrzeżenia wobec idei Samuela P. Huntingtona

  Idee H. posiadają zwolenników i krytyków. Ci ostatni zwracają uwagę na słabości tj.:

  a) „Zderzenie cywilizacji” zakłada, że istoty ludzkie stale szukają powodów do zwady, potrzebują do swego istnienia wrogów, których zwalczają;

  b) Założenie, że wysoce rozwinięte Chiny będą dążyć do hegemonii i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /3 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie pesymistyczne

  Na Zachodzie pojawiają się prorocy przepowiadający przyszłość z pesymizmem. Thomas Gomer - Dixon, politolog z Uniwersytetu w Toronto zaliczany do katastrofistów. Twierdzi on, że będą miały miejsce klęski ekologiczne, które zmuszą setki milionów ludzi do migracji. To spowoduje załamanie granic...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Budowa nowej cywilizacji” A. H. Tofflerów

  Innym spojrzeniem są prace Alvina i Heidi Tofflerów, zajmujących się futurologią. Duży rezonans wywołała ich książka „Szok przyszłości” wydana w 1970r., traktująca o „ogólnym kryzysie społeczeństwa industrialnego”. Książka „Trzecia fala” analizowała przyszłość społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki będzie XXI wiek?

  Drugą połowę XX w. charakteryzuje upadek imperiów kolonialnych, radzieckiego, japońskiego i hitlerowskiego. Okazuje się, że obecność przedstawicieli jednej cywilizacji na terenie innej nie jest stałe, tylko konfliktogenne i prowadzi do upadku. Pogląd Huntingtona jest polemika z Fukuyamą, który...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria „zderzenia cywilizacji” Samuela P. Huntingtona

  Autor w swych publikacjach wymienia 7 kręgów cywilizacyjnych decydujących o przebiegu wydarzeń wczoraj, dziś i jutro. Stosunki miedzy kręgami określają linie konfliktów globalnych. Autor stwierdza: jestem „stanowczo przekonany, że w przyszłej polityce światowej nie będą decydować konkurujące ideologie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /8 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zainteresowanie rozwojem społeczeństwa u myślicieli amerykańskich

  Myśl społ.-polityczna nieustannie poszukuje i propaguje teorie, idee, poglądy wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania i rozwoju społeczeństw, państw i zbiorowości międzynarodowej. Ludzie zwykle zadawali pytania o sens dziejów, o kierunki rozwoju społeczności międzynarodowej. Tak jest i dziś, po upadku...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racja stanu

  Racja stanu jako zjawisko polityczne i wartość polityczna pojawiła się w momencie powstania organizacji państwowej. Są różne definicje, które można podzielić na 3 grupy: określające rację stanu jako bezwzględną wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normami; określające rację stanu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki i metody polityki zagranicznej

  Dzięki szerokiej gamie instrumentów państwa mogą próbować osiągać wyznaczone cele polityki zagranicznej. M. in. chodzi tutaj o środki militarne, sposobności penetracji i interwencji oraz drogi dyplomatyczne. Środek militarny w realizowaniu polityki zagranicznej polega na wyraźnym lub dorozumianym...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /2 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele polityki zagranicznej

  Istotę polityki zagranicznej można określić opierając się na wymogu równowagi funkcjonalnej wobec interesów grup najbardziej wpływowych w państwie, który wyznacza i określa cele owej równowagi. Można je rozpatrywać jako równowagę wewn. i zewn., przy czym należy zaznaczyć, że każda równowaga...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki polityki zagranicznej

  Obserwacje i badania dowodzą, że różne elementy środowiska geograficznego, wielkość i struktura ludności, potencjał gospodarczy, narodowe zdobycze kulturowo - cywilizacyjne, cechy ustrojowe, wszystko to oddziaływuje na kształt polityki zagranicznej, jej cele, zasady, metody i skuteczność. Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /7 538

  praca w formacie txt

Do góry