Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Cele i Zasady Polityki Zagranicznej

  Cele i zasady polskiej polityki zagranicznej określa polska racja stanu .Jest ona tożsama z interesem narodowym.Podstawowe założenia polskiej racji stanu można ująć następująco:-dążenie do wejścia Polski do Unii Europejskiej i NATO,-dążność do wejścia w skład stabilnego systemu bezpieczeństwa,co...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /3 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzne i Zewnętrzne Uwarunkowania Polityki Zagranicznej

  Czynnik wewnętrzny,to głównie uwaga kierowana na rozwój,porządkowanie gospodarki,jej nowoczesność i rozwój cywilizacyjny kraju.Nie można w życiu wewnętrznym kraju głównej uwagi kierować ku przeszłości, matrylologii, nieustannym obchodom rocznic,szczególnie przegranych bitew,zamiast koncentrować się na...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola Małych i Wielkich Państw We Współczesnych Stosunkach Międzynarodowych

  Można stwierdzić,że w systemie międzynarodowym-np.ONZ czy OBWE-małe i średnie państwa i odgrywają poważną rolę.W sytuacji demokratycznych stosunków panujących w organizacjach międzynarodowych,gdzie decyzje wynikają w wyniku głosowania,liczy się głos nawet małych państw,nie wszystko mogą...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Polski

  Podstawowym celem polskiej polityki zagranicznej jest zagwarantowanie bezpieczeństwa,suwerenności i niezależności państwa oraz zapewnienie maksymalnie sprzyjających warunków międzynarodowych(zewnętrznych)dla rozwoju wewnętrznego we wszystkich dziedzinach.W nowej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej po 1989...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJEDNOCZENIE NIEMIEC

  Do 1989r kwestia zjednoczenia dwóch państw niemieckich, nie należał do najważniejszych spraw Europejskich. Związek Radziecki i państwa układu Warszawskiego opowiadały się za utrzymaniem podziału ponieważ uważały że podział ten stabilizuje powojenną Europę i wzmacnia ich bezpieczeństwo. Również...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCESY NORMALIZACJI WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY RFN A PAŃSTWAMI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

  Do 1966r w polityce RFN nie uznawało dominacji ZSRR w Europie Środkowowschodniej. Od 1966 rząd federalny musiał stopniowo CDU, CSU, SPD musiał stopniowo dostosowywać swą politykę zagraniczną do generalnej strategii Zachodu. głownie USA, wobec ZSRR i pozostałych państw socjalistycznych.12 sierpnia...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA PAŃSTW NIEMIECKICH W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

  Powstanie 2 państw niemieckich miało istotny wpływ na rozwój sytuacji międzynarodowej w Europie. Do czynników oddziałujących na politykę zagraniczną NRD i RFN zaliczamy: położenie geopolityczny, potencjał ekonomiczny i militarny, zróznicowanie pojmowania umowy poczdamskiej.. Polityka zagraniczna RFN...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA WIELKICH MOCARSTW W EUROPIE I ŚWIECIE

  Już w latach 2 wojny światowej wiedziano że pokój na świecie ściśle wiąże się z rozwiązaniem problemu niemieckiego. Powojenna historia Niemiec została przede wszystkim podyktowana obradami koalicji antyhitlerowskiej w Jałcie (4.02 1945r) i Poczdamie (17.07-2.08 1945r) . W Jałcie postanowiono, że...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I STABILIZACJI SYTUACJI W AFRYCE

  Afryka jest wielkim kontynentem, lecz najmniej zurbanizowanymi ustabilizowanym politycznie i gospodarczo. Jak pisał W. Jagielski w „ Polityce”: Afryka stała się ofiarą jednego z największych i najbardziej absurdalnych eksperymentów socjotechnicznych w dziejach świata. Została podbita i skolonizowana...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /5 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA KOŚCIOŁÓW W AFRYCE

  W Afryce działa kościół rzymsko – katolicki, są też inne kościoły chrześcijańskie i liczne sekty religijne. Ważną pozycję wśród religii zajmuje islam Kościół i religie rywalizują w zdobywaniu maksymalnej liczby wyznawców. Wyznawcy islamu występują w dwóch odmianach : fundamentalistycznej( ich...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt

Do góry