Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa zbiorowego NZ

  Na konferencji w San Francisco w 1945 r. utworzono ONZ. Jest to organizacja międzynarodowa zapewniająca utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Prawnomiędzynarodową podstawę nowego porządku światowego zawiera Karta NZ z VI.1945 r. Podstawowym celem ONZ jest ochrona przyszłych pokoleń od klęsk wojny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKÓJ, BEZPIECZEŃSTWO NA ŚWIECIE

  W potocznym rozumieniu pokój jest przeciwieństwem wojny. Tam gdzie nie ma wojny , panuje pokój. Tam gdzie kończy się wojna zaczyna się pokój. W takim toku rozumowania pokój jest stanem normalnym między ludźmi i narodami, a wojna stanem chorobliwym i nienaturalnym. Pokój nastaje z chwilą zakończenia wojny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /6 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW I JEJ PROBLEMY

  Po rozpadzie ZSRR w dniu 8.12.1991 zaczęto zastanawiać się jak będzie Federacja Rosyjska oraz republiki b. ZSRR, były dwie możliwości:

  a) rozwój demokratycznych państw o gospodarce wolnorynkowej

  b) dążność do odbudowy Rosji imperialnej utrzymującej inne republiki b.ZSRR metodami odbiegającymi od...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /7 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - ZNACZENIE RUCHU

  Podstawowe cele które ruch próbował urzeczywistnić:

  - Utrzymanie oraz utrwalenie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Ten cel strategiczny obejmuje spektrum działań opartych na zasadach pokojowej koegzystencji i odprężenia oraz przeciwdziałania wszelkim posunięciom prowadzącym do konfliktu między...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - KONFERENCJE SZEFÓW PAŃSTW I RZĄDÓW

  L. p. Miejsce spotkania Rok Ilość uczestników

  I Belgrad (Jugosławia) 1961 25

  II Kair (Egipt) 1964 47

  III Lusaka (Zambia) 1970 53IV Algier (Algieria) 1973 75V Kolombo (Sri Lanka) 1976 86

  VI Hawana (Kuba) 1979 95

  VII New Dehli (Indie) 1983 101

  VIII Harare (Zimbabwe) 1986 101

  IX Belgrad (Jugosławia) 1989...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - FORMY ORGANIZACYJNE RUCHU

  Charakterystyczną cechą ruchu państw niezaangażowanych jest to, że rozwój programowy i wzrost ilościowy nie spowodował tendencji do jego instytucjonalizacji. W ciągu ponad 30 lat funkcjonowania ruchu ukształtowały się w nim tylko następujące instytucje i organy:

  - konferencja szefów państw i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - GENEZA I ISTOTA RUCHU

  Na przełomie lat 40-tych i 50-tych nasiliła się konfrontacja polityczna i strategiczna na obszarach Azji. Zimna wojna nabrała w Europie charakteru wojny pozycyjnej, a scenę międzyblokowej konfrontacji stał się kontynent azjatycki. Sprzyjała temu walka narodowowyzwoleńcza.Państwa zachodnie starały się...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /8 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANSTWA ROZWIJAJĄCE SIĘ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

  Borykające się z licznymi problemami kraje rozwijające się próbują podejmować wspólne działania i koordynować współpracę w sferze gospodarczej, politycznej i wojskowej. Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć poczynionych w tej dziedzinie, lecz niektóre z nich można przytoczyć jako stosowne...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /3 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOKLONIALIZM

  W literaturze przedmiotu często próbuje się uzasadnić lub usprawiedliwić bardzo niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Trzeciego Świata poczynaniami dawnych metropolii, które wykorzystując zmieniony sposób utrzymania stanu zależności starają się zachować swoje dotychczasowe pozycje...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci Świat

  W rezultacie dekolonizacji powstało ponad 130 państw o zróżnicowanym szczeblu rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego i społeczno-politycznego. W odniesieniu do tych państw używano różnych określeń: kraje gospodarczo zacofane, kraje mniej rozwinięte, o oraz kraje rozwijające się. Ostatecznie przyjęło...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt

Do góry