Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Rozliczenia międzynarodowe

   

  Rozliczenia międzynarodowe polegają na regulowaniu, powstałych między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach, należności i zobowiązań pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń jednostronnych ( nieodpłatnych).

  Rozliczenia mogą być dokonywane w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /10 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA ONZ W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

  Sytuacja międzyn. wymusza na ONZ konieczność prowadzenia operacji pokojowych i stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa zbiorowego. 1991 r. operacja w Zatoce Perskiej – wzorzec do naśladowania, lecz można byłoby zwiększyć operatywność systemu bezpieczeństwa zbiorowego ONZ i tak się stało – utworzono...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA USA W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIEDZYNARODOWEGO

  W rozwijającym się ładzie napotykamy na wizję systemu utopijnego, który się rozwija wizja ta sięga zmian w bloku wschodnim, co zmuszało USA do adiustacji strategii. USA – polityka nie mogła opierać się na strategii powstrzymywania, celem stało tworzenie się warunków w których ZSRR będzie wiarygodnym i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCENARIUSZE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

  W XX w. Trzeba było wybudować nowy ład międzyn. nie wypracowano całości wizji nowego ładu, początkowe propozycje były nie rozbudowane, najważniejsze z nich to Nowa Pentarchia, Pax Consortis, Bigemonia, Pax Nipponica i System Unipolarny. Nową wizję ładu można porównać do zbliżonego modelu ideału...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWARUNKOWANIA ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

  W sytuacji napięcia międzynarodowego i zagrożenia pokoju stosowane są różne formy działań które służą łagodzeniu konfliktów. Długofalowy charakter mają działania ułatwiające społeczności przechodzenie od stanu bezładu do stabilnego ładu międzynarodowego. Historia dostarcza nam przykłady...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORY I KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE - MAPA ZAGROŻEŃ

  Do połowy lat dziewięćdziesiatych toczyło się w Azji , Afryce , Ameryce łacińskiej i Europie ponad 30 wojen .Część z nich to zaciekłe i krwawe wojny Nowe spory maja podłoże religijne , narodowościowe i wynikaja tez z prawa do samostanowienia , bardzo wazne jest walka o bogactwa natuaralne . W trzecim...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA SĄDOWNICTWA MIĘDZYNARODOWEGO W REGULOWANIU SPORÓW

  Kwestie sporne między podmiotami prawa międzyn mogą być regulowane przez kompetentne organy na podst norm obowiązujących strony sporu . Głownym organem sądowniczym MTS jego sygnotariuszami są wszystkie państwa członkowskie ONZ . Do kompetencji MTS należy rozstrzyganie i rozpatrywanie sporów międzyn...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKOJOWE REGULOWANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  W Karcie NZ postanowiono na drodze pokojowej zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzyn. Rozstrzygać międzyn. Spory i sytuacje które mogą doprowadzic do zakłócenia spokoju . Członków ONZ zobowiązano do regulowania sporów wyłącznie srodkami pokojowymi i utrzymywać pokój i bezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSOWANIE SIŁY W REGULOWANIU SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  Wg Sztokholmskiego International Peace Research Institute – wojną jest większy konflikt zbrojny , w którym przez dłyższy czas walcza oddziały wojskowe podległe dwóm lub więcej rządom i co najmniej jednej zorganizowanej organizacjiLiczba konfliktów waha się wgranicach od 150 – 450 i zginęło ok. 12 do 35...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /3 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORY I KONFLIKTY W PRAKTYCE MIĘDZYNARODOWEJ

  W wielu przypadkach spory dotycza terytoriów w tym rudymentów systemu kolonialnego Przkłądem są Ceuta i Melilla w Afryce Północnej należace do Hiszpanii , a do których roszczenia wysyła Maroko , oraz Sahara Zachodnia , Gibraltar należacy do Wielkiej Brytanii W 1994 roku był spór międzu Estonia a Rosja o...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /3 932

  praca w formacie txt

Do góry