Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj strukturę krajów tzw. Trzeciego Świata. Główne przyczyny istniejącego zróżnicowania

   

  Wszystkie kraje III świata tzw. kraje Południa (jest ich ok. 130) powstały gwałtownie i stanął przed nimi problem wyboru drogi rozwojowej. Prawie wszystkie przyjęły orientację nie tworzenia systemu polityczno - społecznego, stanęły na gruncie neutralności, niezaangażowania, pokoju, suwerenności...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch krajów niezaangażowanych. Charakter, uczestnicy, działalność

   

  Na przełomie lat 40-tych i 50-tych nasiliła się konfrontacja polityczna i strategiczna na obszarach Azji. Dążenia narodów do uzyskania niepodległości, walki zbrojne i wojny w Azji wywarły znaczący wpływ na kształtowanie się polityki zagranicznej nowo wyzwolonych państw tego kontynentu. Większość...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /4 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki zjednoczenia Niemiec w sferze gospodarczej

   

  Wyznacznikiem statusu Niemiec po zjednoczeniu jest kluczowe położenie w centrum Europy i duży potencjał ekonomiczny. W Europie brak państwa, które zrównoważyłoby siłę Niemiec. Wartość PKB wzrosła pięciokrotnie od lat 50. Z ich pozycją na rynkach muszą się liczyć wszystkie kraje. Niemcy stały...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola USA w wielobiegunowym układzie światowym. Szanse i zagrożenia

   

  USA zajmuje szczególną pozycję w świecie-decyduje o tym:

  - liczebność (co 24 człowiek na świecie to Amerykanin)

  - położenie (dobre stosunki gosp. i polityczne z sąsiadami

  - samowystarczalność.

  Wymiar potęgi określa gospodarka. USA wytwarza 1/5 światowego PNB. Ten potencjał jest równy...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEM ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO POLSKI

   

  Zadłużenie zagraniczne związane jest przede wszystkim z eksportem (wywozem) kapitału pożyczkowego. Exporter (pożyczkodawca, wierzyciel) tego kapitału przekazuje odpłatnie prawo do użytkowania kapitału importerowi (pożyczkobiorcy, dłużnikowi). Importer w omawianym przypadku jest nim Polska...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA BILANSU PŁATNICZEGO

   

  Bilans płatniczy składa się z dwóch głównych pozycji:

  bilansu obrotów bieżących,

  bilansu obrotów kapitałowych

  W bilansie obrotów bieżących wyróżnia się następujące piozycje:

  bilans handlowy, który stanowi najważniejsza pozycję bilansu płatniczego. Jest to zestawienie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek wymiany z zagranicą

   

   

  Transakcje z zagranicą muszą być na ogół regulowane w dewizach (dewizami nazywa się pieniądze znajdujące się w obiegu w innych krajach, poza terytorium danego kraju).

  Jak można się zaopatrzyć w dewizy konieczne do finansowania wydatków? Poprzez prowadzenie za granicami kraju operacji, które...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwartość gospodarki

   

  Wiele dawnych społeczeństw miało charakter autarkiczny — ich gospodarki były samowystarczalne. Polegając tylko na sobie bardzo, rzadko wchodziły w wymianę z innymi społeczeństwami. Oczywiście niektóre dobra mogły stanowić przedmiot wymiany /c społeczeń­stwami sąsiednimi, lecz zasadnicza część...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki międzynarodowe - test

   

  Teoria Heckschera-Ohlina tłumaczy występowanie korzyści komparatywnych różnicami w:

  zamożności pomiędzy krajami,

  poziomie technologii,

  wydajności pracy,

  żadna z powyższych.

   

  Handel określony jako wewnątrzgałęziowy jest charakterystyczny dla wymiany...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /37 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy

   

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy został powołany do życia na Konferencji w Bretton Woods w USA, w 1944 r., a swoją działalność rozpoczął 01.03.1947r.

  Była to wola 44 państw (w tym ZSRR) by radzić, jak pomóc światu podnieść się ekonomicznie z gruzów II wielkiej wojny. Dlatego wymyślono fundusz...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /7 958

  praca w formacie txt

Do góry