Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie, rozwój i przedmiot nauki o stosunkach

  Nauka o stosunkach międzynarodowych wyodrębniła się w 1919r. z nauk politycznych , ponieważ jej przedmiotem badawczym są zdecentralizowane stosunki polityczne, w przeciwieństwie do politologii zajmującej się funkcjonowaniem systemów scentralizowanych. Za podstawowy cel nauki o stosunkach...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy stosunków m

  Dyplomatyczne misje specjalne – doraźne i krótkotrwałe. Ich funkcje to prowadzenie rokowań w sprawach najważniejszych dla państwa (misje prezydentów, premierów), -stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne – poselstwa i ambasady. Ich celem jest ogólna i stała reprezentacja państwa wysyłającego w państwie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy szczególne środowiska Międzynarodowego

  Poliarchizm- czyli rządy wielu podmiotów. Nie jest to układ scentralizowany, wielość podmiotów równorzędnych (niezależnych względem siebie). Może występować otwarty układ sterowania (brak sprzężenia zwrotnego między władzą a społeczeństwem-państwo autorytarne), zamkniety (np.: demokratyczne)...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie stosunków międzynarodowych, ich geneza i typy

  I Pojęcie stosunków międzynarodowych jako dziedziny stosunków społecznych.

  Pojecie stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe zajmują się wzajemnymi oddziaływaniami systemów społecznych, jak oddziaływają na nasz system. Tak więc są to; transgraniczne interakcje podmiotów polityki w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /6 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys współczesnej Rosji; przyczyny, skutki wewnętrzne, implikacje międzynarodowe

   

  Federacja Rosyjska po rozpadzie ZSRR nadal pozostaje ogromnym krajem, który zamieszkuje blisko 150 mln. Ludzi. Jest to więc potencjalnie wielki rynek, zarówno wytwórczy jak i zbytu. Jednak w praktyce sytuacja wygląda znacznie gorzej.

  Rosja ma duże problemy z utrzymaniem w całości swojego terytorium - jej...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany geopolityczne w świecie po rozpadzie ZSRR i ich skutki

   

  Wraz z rozpadem ZSRR (25 XII 1990) i rozpadem Układu Warszawskiego nastąpiło szereg zmian. Przede wszystkim miał miejsce rozpad systemu dwubiegunowego. Państwa zachodnie straciły przeciwnika, który był powodem konsolidacji politycznej, militarnej i gospodarczej na ich obszarze. Rozpad ZSRR spowodował...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces likwidacji systemu kolonialnego i jego skutki

   

  KOLONIALIZM można określić jako politykę podboju i przejmowania obcych terytoriów oraz podporządkowania sobie zamieszkującej tam ludności. Tworzenie imperiów kolonialnych służyło zarówno celom ekonomicznym, jak i celom politycznym oraz strategicznym. W rezultacie kolonizacji na początku XX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /5 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnota Niepodległych Państw. Powstanie, charakter, główne cele, perspektywy

   

  Przywódcy trzech słowiańskich republik Rosji, Białorusi, Ukrainy na spotkaniu w puszczy Białowieskiej zawarli porozumienie o powstaniu WNP. Stwierdzono w nim , że ZSRR jako podmiot prawa międzynarodowego i byt geopolityczny przestaje istnieć.

  21. XII 1991 w Ałma Acie zastaje podpisany protokół o...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ONZ we współczesnym świecie

   

  Organizacja narodów zjednoczonych (ONZ) to organizacja o charakterze międzyrządowym; nie należą doń żadne przedstawicielstwa, grupy społeczne a jedynie państwa. Idea zawarta w preambule Karty ONZ brzmi: „Nie my rządy, tylko my ludy narodów zjednoczonych...”

  Do głównych celów ONZ należy: - utrzymanie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i orientacje

   

  Związek Radziecki byt nie tylko określoną strukturą polityczną, ekonomiczną, społeczną, ale był imperium, które-kontynuowało politykę imperialną Rosji. Rozpad ZSSR był zasadniczym cofnięciem granic imperium Rosji, do linii z XVIIIw. w momencie, kiedy carska Rosja rozpoczęła-swoją ekspansję na...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /3 312

  praca w formacie txt

Do góry