Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Państwa niezaangażowane

  Czołowi przywódcy państw niezaangażowanych to: G.A. Naser, J. Nehru, J. Broz Tito, Sukarno, F. Castro, I. Gandhi. Szczyt wpływów ugrupowanie uzyskało u schyłku lat 70. (75 państw). W związku ze zmianą sytuacji międzynarodowej w ostatnich latach (po 1989), ugrupowanie skupia się na kwestiach...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa trwale neutralne

  W zamian za uzyskane w umowie międzynarodowej gwarancje niepodległości i integralności terytorialnej zobowiązują się do nie używania siły zbrojnej przeciwko innemu państwu, ani nie przystępować do toczących się już działań wojennych z wyjątkiem samoobrony. Nie mogą przystępować do sojuszy i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział państw ze względu na pozycję

  Podział państw ze względu na pozycję w stosunkach międzynarodowych Państwa jednolite – występują na zewnątrz jako jeden podmiot, jednostki administracyjne nie mają żadnej zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej.

  Federacje– posiadają organy centralne, występują w stosunkach m. jako...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo jako uczestnik stosunków

  Powstanie i upadek państwa w świetle prawa i stosunków międzynarodowych. Fakt powstania państwa kwalifikowany jest najczęściej jest jako historyczny, polityczny, socjologiczny czy pozaprawny. Państwo powstaje w wyniku ewolucji często w procesie walki o niepodległość. Prawo międzynarodowe ustala warunki...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /7 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik religijny w stosunkach

  W przeszłości więź religijna odgrywała znaczącą rolę w polityce i była przyczyną naturalnej solidarności, jak i konfliktów. Więź religijna jest istotnym czynnikiem w formułowaniu się narodów oraz utrzymywaniu świadomości narodowej przez mniejszości narodowe. Obecnie czynnik religijny silniej...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik Militarny w stosunkach

  Wojnę przedstawiano jako ostateczną instancję rozstrzygania sporów md. Zanim system zbiorowego bezpieczeństwa zacznie skutecznie funkcjonować - to dysponowanie potencjałem wojskowym stanowi nadal ważny element obronności i czynnik w znaczeniu politycznym, np. posiadanie broni nuklearnej stanowi oznakę...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik ekonomiczny w stosunkach

  Czynnik ekonomiczny, czyli potencjał gospodarczy państw zawsze warunkował ich pozycję międzyn. W starożytności i średniowieczu składały się na niego zasoby naturalne, żywności wyroby rzemiosła. W epoce wielkich odkryć geogr. Pojawiło się nowe zjawisko, którego znaczenie ostatnio wzrasta –...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik demograficzny w stosunkach międzynarodowych

  (zaludnienie, przyrost naturalny, przekrój wiekowy ludności, migracje). Współcześnie wyraźnie maleje wpływ uwarunkowań demograficznych na stosunki międzyn. W przeszłości liczba ludności pełniła rolę decydującą w określaniu potęgi państwa. Od XIX do początku XX w. widziano jedno ze źródeł...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI GEOGRAFICZNY W STOSUNKACH

  Najwcześniej zauważony, najbardziej doceniany, zaliczany do grupy czynników obiektywnych i warunkujących;

  - obszar terytorialny;

  - położenie geogr.;

  - ukształtowanie terenu;

  - dostęp do morza;

  - klimat;

  - zasoby surowców;

  - rodzaje gleby;

  - nasycenie wodą;

  - kształt linii brzegowej;

  W...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola uwarunkowań geograficznych w stosunkach

  państwa morskie – dysponowały ograniczonym przez opływające wody terytorium lądowym, chronionym przez naturalne przeszkody. Realizowały one ekspansję przez handel i kolonizację.

  Kontynentalne – dążyły do maksymalizacji rozległości swojego terytorium. Na obszarach słabo rozwiniętych decydujące...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 230

  praca w formacie txt

Do góry