Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Katalog problemów globalnych

  1.groźba zniszczenia ludzkości w wypadku wojny jądrowej – problem wojny i pokoju,

  2 ochrona środowiska naturalnego człowieka – problem ekologiczny,

  3 szybki przyrost ludności w skali globu ziemskiego – problem demograficzny,

  4 problem wyżywienia – zwalczania głodu,

  5 zagrożenia narkomanią, AIDS i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie problemów globalnych i ich geneza

  POJĘCIE problemów globalnych - Pełne ujawnienie się problemów globalnych oraz dorobek nauki w dziedzinie badań nad nimi na trwałe wprowadziły powyższe pojęcie do nauk społecznych, a zwłaszcza do ekonomii, politologii i internacjologii. Niełatwo jednak było je zdefiniować, o czym świadczą stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe i ich rola

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe – korporacje transnarodowe są to przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą mającą zasięg międzynarodowy (działają, co najmniej w dwóch krajach) i posiadające w związku z tym swoje filie zagraniczne. Wyróżnić można korporacje transnarodowe (aktywa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje integracji gospodarczej

  Organizacje gospodarcze krajów rozwijających się Ok. 150 państw należy do Trzeciego Świata. Jako odrębny subsystem polityczny i gosp. Ukształtował się dopiero ok. 20 lat temu. Państwa tworzyły org. Międzynarodowe. Celem głównie było sprzyjanie rozwojowi poszczególnych krajów i regionów trzeciego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje regionalne na arenie międzynarodowej

  Organizacje regionalne o charakterze ogólnym: Organizacja Państw Amerykańskich – geneza związana z dążeniem państw płd. I śr. Am. Do niezależności. 1889 – Waszyngton – konferencja amerykańska (inicjator – USA). Od tej pory co 5 lat odbywały się podobne konferencje. 1947 – Bogota – podpisano Kartę...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /6 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narody jako uczestnicy stosunków

  Narody jako uczestnicy stosunków międzynarodowych - kwestia samostanowienia narodów. Prawo narodów do samostanowienia. Konsekwencją zaakceptowania w sto­sunkach międzynarodowych prawa do samostanowienia jest problem podmiotowo­ści narodu. Prawo do samostanowienia, proklamowane w XIX w. jako „zasada...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba konsularna - Różnice między konsulem zawodowym i honorowym

  Obok konsulów zawodowych, będących urzędnikami państwa wysyłającego, mianowanymi spośród jego obywateli, w praktyce międzynarodowej występuje także instytucja konsula honorowego, powoływanego na podstawie umowy przez państwo wysyłające spośród mieszkańców – najczęściej obywateli – państwa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba konsularna - Cztery klasy przedstawicieli służb konsularnych

  a) konsulów generalnych

  b) konsulów mianowanych przez organy centralne

  c) wicekonsulów

  d) agentów konsularnych (może być powołany przez konsula).

  W praktyce służby konsularnej państw rozróżniać należy: konsulów zawodowych - obywatel państwa wysyłającego, funkcjonariusz resortu służby...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba konsularna - Funkcje konsularne: Zadania służby konsularnej

  Różnią się od zadań służby dyplomatycznej. Stąd też różnica w ich sytuacji prawnej. W odróżnieniu od przedstawicieli dyplomatycznych, będących reprezentantami politycznymi swoich rządów, są konsulowie funkcjonariuszami swego państwa, stale przebywającymi w określonym miejscu na terytorium drugiego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /3 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba konsularna - Przedstawicielstwa konsularne

  Składają się z: urzędów konsularnych i szefów placówek konsularnych – konsulów. Ogół szefów placówek konsularnych w określonym mieście stanowi korpus konsularny. W szerszym znaczeniu korpus konsularny obejmuje wszystkie osoby zatrudnione w obcych konsulatach (sekretarze, attaché) i ich rodziny, którym...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt

Do góry