Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Kryzysy międzynarodowe

  Spór międzynarodowy ma miejsce wtedy, gdy przynajmniej dwa państwa wyraźnie wysuwają wzajemne roszczenia. W Karcie Narodów Zjednoczonych dokonano podziału sporów na zagrażające pokojowi i bezpieczeństwu, określane jako "kwalifikowane" oraz pozostałe- "zwykłe". Kompetencje do stwierdzenia zaistnienia...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcia, sytuacje i spory zagrażające pokojowi

  Pojęcie sytuacji, oznaczające napięcie w stosunkach międzynarodowych i taki stan rzeczy, który może doprowadzić do sporu i najczęściej go poprzedza. Określeniu sytuacja towarzyszy nader często pojęcie napięcia, oznaczające antagonizm nie mający jeszcze określonego i precyzyjnie zdefiniowanego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzeczność interesów w stosunkach międzynarodowych i ich skutki

  Ze względu na podłoże i charakter rozróżnia się spory polityczne i prawne. Zakwalifikowanie sporu jako politycznego umożliwiają takie kryteria jak interesy polityczne, racja stanu, żywotne interesy narodowe itp. Sporem prawnym jest spór, którego ocena opiera się na określonej normie prawa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele bezpieczeństwa międzynarodowego

  Historycznie ukształtowały się 2 dominujące modele bezpieczeństwa md..

  SUBORDYNACYJNY - zdecydowanie dominacja jednego państwa, zdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa i wolności od zagrożeń zewnętrznych państwom znajdującym się w jego zasięgu. Mocarstwowość i determinacja to podstawowe cechy (np...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATO jako instytucja bezpieczeństwa międzynarodowego

  Po przyjętej przez NATO w 1991 roku Nowej Koncepcji Strategicznej NATO stopniowo przekształca się w organizację prowadzącą aktywną działalność na rzecz utrzymania i zaprowadzania pokoju oraz stabilizacji w Europie (np. Bośnia i Hercegowina, Kosowo). Między innymi podjęto decyzje o wydatnym zmniejszeniu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

  W 1945 roku utworzono ONZ, której działanie oparto na zasadach bezpieczeństwa zbiorowego. Członkom tej organizacji zakazano stosowania siły i groźby jej użycia oraz zobowiązano do pokojowego regulowania sporów. Państwa członkowskie zachowały przyrodzone prawo do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecie bezpieczeństwa międzynarodowego

  Państwa dążąc do utrzymania i umocnienia swojego bezpieczeństwa korzystają z różnych środków, metod i sposobów: -utrzymują siły zbrojne nie wiążąc się sojuszem z innymi państwami (państwa rozbudowują potencjał militarny) -uczestniczą w sojuszach wymierzonych przeciwko wspólnemu nieprzyjacielowi i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /3 152

  praca w formacie txt
 • Ocena 1.0

  Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w teorii oraz praktyce stosunków międzynarodowych

  Odchodzi się od postrzegania bezpieczeństwa tylko w kategoriach militarnych, pojawiło się pojęcie rozległego bezpieczeństwa poszerzone o dobrobyt państwa, rozwój społeczny. Akcentuje się brak realnych przesłanek stworzenia absolutnego modelu bezpieczeństwa. Oznacza ono sytuację i ład md...

  Ocena /1.0 Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota pokoju w teorii oraz praktyce stosunków międzynarodowych

  Znaczeniu potocznym pokój jest przeciwieństwem wojny. Tam gdzie nie ma wojny, panuje pokój. Tam gdzie kończy się wojna zaczyna się pokój. Pokój nastaje z chwilą zakończenia wojny, a jest ustanawiany i normowany przez traktat pokojowy zawarty między wojującymi stronami. W zasadzie przywraca on przerwane...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekty rozwiązywania problemów globalnych

  Trzy nurty myślowe w rozwiązywaniu problemów globalnych:

  1. podejście liberalne – nie należy w nie ingerować. Powstaną naturalne mechanizmy rozwojowe- najlepsze są powstające w naturalny sposób;

  2. powołać rząd światowy- powołanie instytucji posiadające władcze działania do likwidacji problemów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt

Do góry