Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Podział i przyczyny konfliktów zbrojnych

  RODZAJE KONFLIKTÓW: wojny sprawiedliwie i niesprawiedliwe, międzypaństwowe, walki wewnętrzne i wg. Kryterium cech szczególnych: religijne, morskie. Wg kryterium zasięgu; lokalne, regionalne, globalne.

  PRZYCZYNY KONFLIKTÓW: polityczne (wewnętrzne i napięcia polityczne, rozszerzenia terytorialne, poczucie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny a konflikty zbrojne

  WOJNA - to stan pomiędzy państwami. Wojna była unormowana prawnie, tzn musi wypowiedziana, muszą być zerwane stosunki dyplomatyczne, musi być walka ale nie koniecznie, może być stan wojny. Zawarcie traktatu pokojowego kończy wojnę. W chwili obecnej nie można wypowiadać wojny, jest to stan stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyplomacja Prewencyjna

  To zapobieganie powstawaniu sporów w przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów mogących stać się ich źródłem. Występuje ona głównie w sferze wojskowej ( traktaty rozbrojeniowe itp.) i ludzkiej ( prawa człowieka, swobody, rządy prawa ). Dyplomacja prew.

  Jest to szybka reakcja na zaistniałą...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arbitraż i sądownictwo międzynarodowe

  Kwestie sporne między podmiotami prawa międzynarodowego mogą być regulowane przez kompetentne organy na podstawie norm obowiązujących strony sporu. Do sądownictwa międzynarodowego zalicza się z reguły sądy stałe oraz sądownictwo rozjemcze czyli arbitraż międzynarodowy. Głównym organem sądowym ONZ...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyplomatyczne sposoby rozwiązywania sporów

  Środki dyplomatyczne; państwa uczestniczące w sporze współdziałają w załatwieniu sporu zachowując dla siebie aż do ostatniej fazy trwania sporu możność podjęcia ostatniej decyzji. Rokowania bezpośrednie (negocjacje); proces, w trakcie którego państwa starają się usunąć różnicę zdań w drodze...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby pokojowego rozwiązywania sporów

  W Karcie Narodów Zjednoczonych postanowiono na drodze pokojowej zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego rozstrzygać międzynarodowe spory i sytuacje, które mogą doprowadzić do zakłócenia pokoju. Członków ONZ zobowiązano do regulowania sporów międzynarodowych wyłącznie środkami...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Arbitraż

  Wyróżniamy 2 sposoby wyboru arbitrażu:

  Tradycyjny system europejski – polega na przekazaniu sporu do rozwiązania szefowi państwa trzeciego. Zaletą jest tu niezależność i autorytet arbitra a wadą brak fachowości tego systemu.

  Tradycyjny system amerykański – Rozstrzygnięcie sporu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Sądowe

  ( Definitywnie kończą spór. Są one stosunkowo młode, pojawiły się na początku XX w.. W 1908 r. 5 państw Ameryki Środkowej powołało Środkowoamerykański Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał działał do 1918 r. i rozpatrzył 10 spraw (dużo).Był to sąd regionalny i dał on początek sądownictwu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Eksperckie, koncyliacyjne

  ( są to też środki pokojowego rozwiązywania sporów o cechach eksperckich i pojednawczych. Koncyliacja załatwia spory przy pomocy powołanych przez strony specjalnych lub ad hoc organów.

   Komisja Koncyliacyjna ustala stan faktyczny sporu i przedstawia właściwe propozycje jego rozwiązania ( krok do przodu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Dyplomatyczne

  rokowania

  dobre usługi ( polegają na udziale państwa , wybitnego polityka, organizacji m.nar. które nie uczestniczą w sporze a jedynie doprowadzają do stołu obrad i na tym kończą swoją działalność. W rezolucjach ONZ jest zachęta do podejmowania dobrych usług, zaś Karta Narodów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt

Do góry