Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Ruch niezaangażowania – powstanie, działalność i przyszłość

   

  Ruch ten miał na celu nie sprzymierzanie się ani z krajami kapitalistycznymi, ani z socjalistycznymi i poszukiwania własnej, w miarę niezależnej polityki w stosunkach międzynarodowych. Ten wybór pozwalał państwom na działalność antykolonialną i rozwijanie solidarności azjatycko - afrykańskiej z...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces dekolonizacji - przyczyny, przebieg i skutki

  Przyczyny: wzrost świadomości społecznej i narodowej w koloniach, wzrost zainteresowania problemem walki o niepodległość, powojenna rywalizacja między mocarstwami zachodnimi, a następnie współzawodnictwo między wschodem a zachodem oraz działalność ONZ. Przebieg:

  Pierwszy etap likwidacji systemu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i cechy charakterystyczne krajów rozwijających się

  W wyniku dekolonizacji powstało ponad 130 państw o zróżnicowanym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego i społeczno - politycznego. W odniesieniu do tych krajów użyto określenia kraje rozwijające się. Ostatecznie określenie to przyjęło się i jest stosowane zamiennie z pojęciem trzeciego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy i efekty rokowań rozbrojeniowych

  Rokowania zbrojeniowe rozpoczęły się wkrótce po zakończeniu II wojny św. W 1952 powołano Komisję Rozbrojeniową działającą w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. W 1959 POSZERZONO SKŁAD Komisji rozbrojeniowej powołano Komitet Dziesięciu Państw, który zaprzestał działalności w 1960. Na XVI sesji...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /4 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rokowań rozbrojeniowych

  1) powszechność - objęcie porozumieniami rozbrojeniowymi jak największej liczby państw;

  2) całkowitość - dążenie do zupełnego wyeliminowania sił zbrojnych i zbrojeń;

  3) równość (równoważność) - zapewniająca bezpieczeństwo wszystkich państw i ich interesów;

  4) kontrola procesu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie rozbrojenia

  Rozbrojenie jest zasadniczym środkiem umacniania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Oznacza likwidację sił zbrojnych i zbrojeń państw na podstawie umowy międzynarodowej. Mogą to być czynności polegające na wprowadzeniu ograniczeń dotyczących ilości, jakości i rozmieszczenia sił zbrojnych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyścig zbrojeń i jego skutki

  Termin "wyścig zbrojeń" oznacza wzmożoną rywalizację w dziedzinie militarnej, polegająca na dążeniu państw do zwiększenia ilości lub jakości materialnych środków i zasobów koniecznych do prowadzenia działań wojskowych. Charakterystyczną cechą wyścigu zbrojeń jest jego zasięg. Uczestniczą w nim...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola siły w stosunkach międzynarodowych

  Siła jest jednym z zasadniczych elementów polityki zagr. państwa. Jest to zdolność państwa do efektywnego uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych. Służy realizacji określonych celów, potrzeb, interesów. Do najważniejszych atrybutów siły należy czynnik wojskowy. Najczęściej utożsamiana jest z...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki konfliktów zbrojnych

  Ogólna liczba zabitych w wojnach toczących się po 1945 r. nie jest znana. Istniejące próby obliczeń wskazują na dość duże różnice. Najniższe szacunki mówią o 12 mln zabitych w wojnach regularnych i domowych. Najwyższe oscylują wokół 35 mln ofiar. Wszystkie dane mają jednak charakter orientacyjny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /3 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze konflikty zbrojne współczesności i ich charakterystyka

  "Na kontynencie europejskim przedmiotem jednego z najbardziej długotrwałych i drażliwych sporów jest Gibraltar (6 km2) należący do Wielkiej Brytanii. Hiszpania uważa, że zwrot Gibraltaru zapewniłby jej pełną integralność terytorialną.

  "W 1994 r. doszło do sporu granicznego między Estonią a Rosją...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /6 178

  praca w formacie txt

Do góry