Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Historyczne modele md.

  W czasach nowożytnych kilkakrotnie ustanawiano ład md.

  Ład westfalski - nowy porządek w Europie rozpoczyna się pokojem westfalskim1648 r., który kończył wojnę 30- letnią. Był to porządek na zasadach równowagi politycznej potwierdzonej we wszystkich traktatach, aż do Wielkiej Rewolucji...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota ładu md.

  Ładem pokojowym nazywamy stan, w którym funkcjonują zabezpieczenia instytucjonalne, prawne, polityczne, ekonomiczne i militarne przed stosowaniem przemocy, występuje stabilizacja stanu posiadania przestrzegane są stosowne porozumienia.

  Ład pokojowy możemy postrzegać jako:

  1.realny układ sił politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo a procesy transnarodowe

  Są to korporacje, czyli osoby prawne zarejestrowane w jednym państwie, ale prowadzące działalność gospodarczą i wywierające wpływ na politykę wewnętrzną oraz zagraniczną wielu państw, a także kształtujące stosunki md.

  >

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo jako podstawowy uczestnik stosunków md.

  Najważniejszy element systemu md. wewnętrznego jest wewnątrzpaństwowy system społeczny, środowiskiem są inne państwa. Państwo to podstawowy uczestnik gdyż:

  jest to najwyżej zorganizowana grupa społeczna, podlegają mu inne.

  Najbardziej wpływowa i dynamiczna jednostka dotychczasowych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów cechy głównych uczestników stosunków md.

  1.Podmiotem pierwotnym jest naród.

  2.Podmiotem wtórnym powstałym w wyniku kształtowania państw jest państwo, organizacje md., które dzielą się na organizacje rządowe i pozarządowe (Bank Światowy), i transnarodowe (Green Peace), organizacje społeczne, ruchy partyzanckie, Stolica Apostolska. Świat...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnik stosunków międzynarodowych: istota i główne wyznaczniki

  Uczestnikiem jest każda formalna zorganizowana grupa społeczna, która w swych zachowaniach i skutkach tego zachowania wychodzi poza granicę państwa narodowego, oraz posiada określony stopień samodzielności a jej działanie wywołuje określone konsekwencje.

  Istotą jest też wola do działania aby być...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota podmiotowości prawnomiędzynarodowej

  Oznacza iż każdy podmiot prawa md. jest uczestnikiem stosunków md. i równocześnie, że niektórzy uczestnicy tych stosunków nie chcą i nie muszą być podmiotem tego prawa. Odnosi się ta podmiotowość przede wszystkim do państw i składa się ze zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i pojęcie podmiotowości politycznej w nauce o SM

  Oznacza zdolność do świadomego działania md., którego celem jest zaspokojenie własnych potrzeb podmiotu. Atrybuty: świadomość podmiotu, zdolność podmiotu do prowadzenia stałych działań kształtujących stosunki md. racjonalnie i niezależnie, także jej skutków, realna rzadkości wpływania na...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik technologiczny

  Myśl naukowo-techniczna, nowoczesny przemysł, handel md. i walutowy. Państwa dysponujące potencjałem materialnym wyższością techniki mogą wpływać i oddziaływać w istotny sposób na ekonomikę państw mniejszych.

  Państwa mogą oddziaływać na inne stosując embarga, tworzyć organizacje md...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik geopolityczny

  Położenie w sąsiedztwie państw, udział w sojuszach. W Niemczech 1918-1939 powstała szkoła geopolityki (Haushofer). Szkoła ta stworzyła takie pojęcia jak lebensraum (przestrzeń życiowa), którą muszą posiadać narody by się rozwijać, podatność granic na zmiany i prawo ujścia rzek przepływających...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt

Do góry