Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Unia Europejska - płaszczyzny i formy integracji

  Traktat ustanawia Unię Europejską (XII.91) traktat z Maastriht o Unii Europejskiej, podpisany 9.II.92 o zakończeniu procesu budowy unii walutowej, gospodarczej i politycznej) w oparciu o Wspólnoty Europejskie, uzupełniając je polityką i formami ustanowionymi traktatem.

  Oznacza to, że procedury wspólnot...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnoty Europejskie: fazy kształtowania

  Wspólnoty Europejskie (WE), to termin symbolizujący 15 państw, które łączy wspólny system wartości, akceptowany porządek społeczny i demokratyczny system państwowy. Trzy instytucje są jej ostoją - Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Unia Europejska, Euroatom, te trzy organizacje są zarządzane przez...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAPY organizacyjne integracji politycznej po 1945 r. (państwa demokratyczne)

  Geneza organizacji sięga zimnej wojny. Sprzeczności interesów USA i ZSRR doprowadziły do wzajemnej wrogości, a w konsekwencji do podziału Europy na 2 bloki. Organizacja paktu Północnego Atlantyku - NATO - 4.IV.49, umowę podpisało 12 państw.

  Najważniejszy artykuł paktu przewiduje wzajemną pomoc...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy i cele integracji gospodarczej po II wojnie św.

  Większość krajów Europy Zachodniej znalazła się w głębokim kryzysie społecznym i gospodarczym. Radykalizowały się nastroje społeczne, rosły wpływy komunistów. W tej sytuacji rząd USA dążąc do utrzymania Europy Zachodniej w sferze swoich wpływów okazały jej znaczną pomoc gospodarczą i finansowa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONZ-owski model bezpieczeństwa md.

  Według raportu SG ONZ z 1985 bezpieczeństwo md. to suma i rezultat bezpieczeństwa każdego oddzielnie i wszystkich państw członkowskich razem wziętych. Zbudowana koncepcja na idei współdziałania państw współtworzących system , jego istotą i główną przesłanką jest zasada zbiorowej samoobrony. Oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota bezpieczeństwa narodowego

  Bezpieczeństwo to kod informacyjny adresowany do państw, organizacji md. społeczności, jednocześnie jest to kategoria niejednoznaczna. Jest to stan niezagrożenia, pewności, spokoju, wolności od szkodliwości wojen lub stan i proces podlegający prawom poliarchii systemu md.

  Cel działania państwa wobec...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego

  Bezpieczeństwo md jest terminem często używanym w praktyce stosunków md. i nauce badającej te stosunki. Jest to stan w którym państwa mają poczucie pewności, że brak jest groźby ataku militarnego, politycznych presji, nacisku gospodarczego, zagrożenia ekologicznego czy utraty istotnych wartości...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota zimnej wojny

  Kategoria historyczna odnosząca się do stosunków między dwoma przeciwstawnymi systemami społeczno - politycznymi jakie kształtowały się po 2 wojnie. Jest na ogół związana z tworzeniem się systemu komunistycznego. Z kształtowaniem się nowego dwubiegunowego modelu stosunków md. w skali globalnej...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE i istota pokoju pozytywnego i negatywnego

  Negatywne definicje utożsamiają pokój ze stanem braku wojny lub zorganizowanej przemocy kolektywnej. Pozytywne poszerzają pojęcie pokoju negatywnego o wartości kreacyjne w stosunkach md. Pokój to stan w którym wojny nie tylko nie występują ale mają miejsce procesy i zdarzenia, które czynią go...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter i moc wiążąca uchwał organów md.

  Wiele kwestii prawnych: jaki charakter mają uchwały i w jakim okresie obowiązującym dla państw członkowskich czy można je uważać za źródło prawa md. Jedni autorzy przypisują bez wahania prawotwórczy charakter uchwał. Inni mówią, że to niewiążące zalecenia. Pogląd, który traktuje tego rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt

Do góry