Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i istota ładu międzynarodowego

  Międzynarodowy ład pokojowy; stan, w którym funkcjonują zabezpieczenia instytucjonalne, prawne, polityczne, ekonomiczne i militarne przed stosowaniem przemocy, występuje stabilizacja stanu posiadania, przestrzegane są stosowne porozumienia.

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arbitraż

  Arbitraż polega na załatwianiu sporu pomiędzy stronami za pomocą orzeczenia wydanego przez jednego lub więcej arbitrów wybranych przez strony. Skład sędziowski zależy od wyboru stron sporu. Podstawę prawną arbitrażu ustalają strony sporu. Powołane jest trzecie państwo w celu rozstrzygnięcia sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polemologia a peace research: różnice metodologiczne i główne przesłanie

  Polemologia (gr. polemos – wojna, bój, walka) jest nauką o pokoju oraz drogach i środkach budowy światowego społeczeństwa pokojowego. Polemolodzy zakładają, że drogę do nauki o pokoju wiedzie przez poznanie anatomii wojny. Badając źródła, naturę i prawidłowości występowania wojen, można ustalić...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje integracji gospodarczej państw rozwiniętych

  Unia Europejska – procesy integracji gospodarczej krajów zachodnioeuropejskich, którym towarzyszyło tworzenie ponadnarodowych struktur instytucjonalnych, zostały zapoczątkowane w latach pięćdziesiątych. W 1952 r. powstała pierwsza z tzw. Wspólnot Europejskich – Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /3 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje polityczno - militarne we współczesnym świecie

  Rada Europy – powstała w 1949 r. na mocy konwencji podpisanej przez 10 państwa zachodnioeuropejskich. W okresie narastania zimnej wojny i konfrontacji ze Wschodem państwa te chciały stworzyć organizacje panamerykańską, jednoczącą kraje na gruncie demokracji, przestrzegania...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje regionalne i ich działalność na arenie międzynarodowej

  W 1947 r. na konferencji w Rio de Janeiro przyjęto międzyamerykański traktat w wzajemnej pomocy, a 1948 roku podpisano w Bogocie Kartę Organizacji Państw Amerykańskich. Powstanie tej organizacji związane było z dążeniem państw Południowej i Środkowej Ameryki do niezależności. OPA jest organizacją...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SG ONZ: rola i pozycja w strukturze ONZ

  Sekretarz Generalny ONZ jest najwyższym urzędnikiem międzynarodowym, odpowiedzialnym wyłącznie przed Organizacja. Sekretarz wybiera Zgromadzenie Ogólne za rekomendacją Rady Bezpieczeństwa Kadencja trwa 5 lat. Z racji pełnionej funkcji SG uczestniczy we wszystkich posiedzeniach ZO ONZ, RB oraz RSG i ma prawo...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Narodów Zjednoczonych: pojęcie i struktura

  System Narodów Zjednoczonych tworzą organizacje wyspecjalizowane skupione wokół ONZ, których zadaniem jest rozwiązywanie poprzez współpracę międzynarodową problemów społecznych, gospodarczych, kulturalnych współczesnego świata.

  Obecnie w ramach systemu ONZ działa 16 organizacji wyspecjalizowanych:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Społeczno - Gospodarcza: skład i podstawowe funkcje

  RADA GOSPODARCZO- SPOŁECZNA – składa się z 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3 lata według klucza geograficznego (14 państw afrykańskich, 11 azjatyckich, 10 południowoamerykańskich, 13 wysoko uprzemysłowionych oraz 6 środkowo- i wschodnioeuropejskich), z tym że rokrocznie zmienia się...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Bezpieczeństwa – zasady działania

  Rada Bezpieczeństwa może stosować środki przymusu politycznego, ekonomicznego a nawet militarnego wobec państw, które naruszają podstawowe zasady współżycia międzynarodowego (agresja, masowe łamanie praw człowieka).

  Decyzje Rady Bezpieczeństwa zapadają:

  W sprawach proceduralnych – większością...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt

Do góry