Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Dobrowolne ograniczenia eksportu VER

  Odnoszą się one do sytuacji, w których eksporter – pod naciskiem impor­tera – dobrowolnie ogranicza swój wywóz na rynek partnera.

  Ogranicze­nia te są więc dobrowolne jedynie z nazwy, faktycznie zaś są ową wymu­szane przez odbiorcę, pod groźbą zastosowania ostrzej­szych form re­strykcji handlowych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /5 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia ilościowe w wymianie zagranicznej – na czym polegają

  Przez pojęcie ograniczeń ilościowych rozumie się określenie przez państwo wolumenu importu lub eksportu, który nie może być przekroczony w skali roku (lub innym okresie). Do podstawowych przyczyn ilościowego ograniczania przywozu należy zaliczyć: ochronę produkcji krajowej, potrzebę skierowania popytu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozataryfowe narzędzia polityki handlowej w wymianie zagranicznej

  Są to inne niż cła i narzędzia parataryfowe bariery w handlu międzynarodowym, których funkcja jest bezpośrednie ograniczenie obrotów towarowych z zagranicą, a zwłaszcza ich wolumenu. Są stosowane selektywnie i mają charakter dyskryminacyjny.

  Tymi narzędziami są:

  - ograniczenia ilościowe

  -...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dumping

  Dumping jest to sprzedaż towarów eksportowanych za granicę po cenach niższych niż w kraju. Przesłankami jego stosowania może być: dążenie do opanowania nowych rynków lub utrzymania pozycji na dotychczasowych poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji, zdobycie dodatkowych dewiz, zmniejszenie lub...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /3 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subsydia eksportowe bezpośrednie oraz subsydia pośrednie

  Zadaniem subsydiów (subwencji) eksportowych jest pomoc w zwiększe­niu sprzedaży za granicą przez poprawę konkurencyjności towarów kra­jowych na rynku zagranicznym.

  Państwo godzi się na subsydiowanie prywatnego eksportu (dopłacając różnicy między wyższą ceną wyrobu krajowego a jego niższą ceną na...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /4 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subsydia i ich stosowanie

  Subsydium jest to dostarczanie przez rząd albo inną instytucję publiczną środków finansowych lub wsparcia dochodowego, lub cenowego przedsiębiorstwom (najczęściej eksporterowi), lub producentowi wyrobów przeznaczonych na eksport.

  Subsydium dzieli się na bezpośrednie (bezpośrednie wsparcie finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłaty wyrównawcze – ich zastosowanie

  Opłatą wyrównawczą nazywamy – różnicę między niższą ceną towaru importowanego, a wyższą ustaloną i gwarantowaną przez Państwo, ceną wewnętrzną towaru produkowanego w kraju. Podstawowym celem tych opłat jest podniesienie ceny towaru importowanego do poziomu ceny towaru krajowego w celu zrównania...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki cła importowego dla kraju

  Efektem wprowadzenia cła importowego jest wzrost ceny krajowej towaru importowanego. Drugorzędną sprawą jest to kto płaci cło: dostawca zagraniczny czy odbiorca krajowy importowanego towaru. W każdym przypadku wyższa cena krajowa obciąża konsumenta krajowego.

  >

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są cła ochronne a czym cła fiskalne?

  Cła ochronne – zabezpieczają produkcję krajową przed konkurencja zagraniczną. Cel ten jest osiągany przez podniesienie na rynku krajowym ceny wyrobu zagranicznego o stawkę celną. Im stawka ta jest wyższa, tym producent wyrobu krajowego jest w wygodniejszej sytuacji.

  Cła te są stosowane w celu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy występują cła eksportowe?

  Cła eksportowe służą Państwu do kształtowania wielkości i kierunków wywozu. Są one nakładane w pierwszej kolejności na wyroby mające długofalowo zagwarantowany zbyt na rynku jednego lub wielu krajów. Dotyczy to zwłaszcza przypadku, gdy dany kraj wykorzystuje cło do regulowania podaży eksportowej na...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt

Do góry