Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Jakie znasz skale pomiarowe

  Skala stosunkowa (ilorazowa) – stanowi najwyższy poziom pomiaru. Skala ta posiada wszelkie właściwości niżej wymienionych skal , i tę właściwość, że jej początkiem jest zero bezwzględne.

  Skala przedziałowa – zwana także interwałową posiada wszystkie właściwości skal nominalnych i...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw schemat wnioskowania statystycznego

  Procedury wnioskowania statystycznego wprowadzają porządek do wszelkich naszych prób wyciągania wniosków, które wykraczają poza obserwacje dokonywane na poszczególnych próbkach.

  Pytania na jakie można odpowiedzieć dzięki wnioskowaniu statystycznemu:

  czy uzyskana próbka wyników jest rzeczywiście...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKI JEST STATUS HIPOTEZY ZEROWEJ WE WNIOSKOWANIU STATYSTYCZNYM

  Hipoteza zerowa jest weryfikowana przy założonej decyzji odnośnie postępowania po jej ewentualnym odrzuceniu. Sposób sprawdzania hipotezy zbiorowej jest zdetrminowany przez postać hipotezy alternatywnej. Hipotezę zerową weryfikuje się testem statystycznym dwustronnym lub jednostronnym. Hipotezę zerową...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest obszar krytyczny testu

  Obszar krytyczny (w kolejnych rozkładach z próby) jest to przedział wartości tej statystyki odpowiadający poziomowi istotności.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego odchylenie standardowe statystyki nazywa się błędem standardowym

  Odchylenie standardowe statystyki nazywa się błędem standardowym, ponieważ błąd standardowy jest właśnie odchyleniem standardowym rozkładu z próby tej statystyki. Jest to błąd mierzący stopień zmienności statystyki.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNA LOSOWA

  Określenie intuicyjno-poglądowe:

  Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie dająca się przewidzieć przed jego realizacją.

  Definicja (jedna z możliwych):

  Zmienna losowa jest to taka zmienna, która w wyniku doświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY SKOKOWE I CIĄGŁE

  Cechy statystyczne (mierzalne), które przyjmują wartości całkowite nazywa się cechami skokowymi lub dyskretnymi.

  Cechy przyjmujące wartości rzeczywiste nazywają się cechami ciągłymi.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

  Podstawowym zagadnieniem pojawiającym się w badaniu częściowym jest możliwość uogólniania uzyskanych na podstawie próby wyników, na całą populację oraz oszacowanie popełnianych przy tym błędów.

  Takie działania nazywa się wnioskowaniem statystycznym.

  Wyróżnia się dwa podstawowe typy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR PRÓBY, PRÓBA LOSOWA

  Warunki dla zapewnienia losowego doboru próby:

  każdy element populacji generalnej ma dodatnie, znane prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie losowej,

  istnieje możliwość ustalenia prawdopodobieństwa znalezienia się w próbie dla każdego zespołu elementów populacji.

  Próbę otrzymaną w...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA PEŁNE I CZĘŚCIOWE

  Celem badania statystycznego jest na ogół poznanie rozkładu interesującej nas cechy populacji generalnej przez uzyskanie informacji o wartościach syntetycznych charakterystyk (parametrów) tego rozkładu.

  Rozróżnia się dwa zasadnicze typy badań:

  badania pełne obejmujące wszystkie elementy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt

Do góry