Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Ekonometria

  Charakterystyka

  Ekonometria to dziedzina nauk społecznych zajmująca się zastosowaniem statystyki matematycznej do modelowania i prognozowania zjawisk i relacji gospodarczych.

  W pierwszym wydaniu magazynu Econometrica, organizacja The Econometric Society wskazała, że:

  <blockquote

  jej głównym...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /4 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład Poissona

  Charakterystyka

  Rozkład Poissona jest jednym z rozkładów zmiennej losowej ciągłej. Jest to rozkład asymetryczny. Nazwę wziął od nazwiska osoby, która go wprowadziła. Był to Simeon-Denis Poisson i opisał ten rozkład w swoim dziele: "Procedes des Ragles Generales du Calcul des Probabilites. Bachelier...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator efektywny

  Charakterystyka

  Mówimy o estymatorze, że jest efektywny, jeżeli ma on niewielką wariancję (jednocześnie niewielkie odchylenie standardowe).<br

  Jest to pożądana własność estymatora, która obok wartości oczekiwanej rozkładu estymatora Zn zwraca również uwagę na jego wariancję D&sup2;(Zn) i...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demografia

  Charakterystyka

  Demografia (gr. demos - lud, grapho - piszę) to nauka zajmująca się badaniem prawidłowości zjawisk ludnościowych w konkretnych warunkach społecznych i gospodarczych danego terytorium.

  Geneza

  Nad zagadnieniami ludnościowymi zastanawiano się już w starożytności. Przykładem są prace...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienna ilościowa

  Charakterystyka

  Zmienna ilościowa - jest to kategoria zmiennych, w przypadku których możemy ustalić na pewnej skali badanej cechy. Stosowanie zmiennych ilościowych pozwala stosować wiele działań matematycznych. W przypadku zmiennych jakościowych możemy jedynie stwierdzić, czy dwa obiekty są równe czy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja regresji kosztów

  Charakterystyka

  Funkcja regresji analizuje zależność kosztów od wielkości produkcji oraz przychodów od wielkości sprzedaży. Umożliwia ona określenie ilościowych zależności między rozpatrywanymi zjawiskami oraz ocenę siły tych zależności. Analiza kształtowania się kosztów i przychodów z...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szereg czasowy

  Charakterystyka

  Szeregiem czasowym nazywamy ciąg uporządkowanych obserwacji dokonanych w różnych momentach na zmiennej charakteryzującej pewna jednostkę lub zbiorowość. Istotną cechą szeregu czasowego jest uporządkowanie obserwacji zgodnie z wartościami zmiennej czasowej, w odróżnieniu od ciągów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia

  Charakterystyka

  Średnia - termin ten ma w statystyce dwa pokrewne znaczenia:

  Średnia z próby, Wartość oczekiwana zmiennej losowej (wartość średnia w populacji);

  Średnia jest najpopularniejszą miarą tendencji centralnej (oprócz średnich klasycznych istnieją także mediana i modalna). Informuje o...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /5 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie próby

  Charakterystyka

  Pobieranie próby polega na wyborze odpowiednich indywidualnie dobranych metod i zasad wnioskowania statystycznego o populacji statystycznej, które umożliwia uzyskanie zbiorów obserwacji, które w efekcie pozwala uzyskać pewną wiedzę o całej populacji. Populacja (statystyczna) to zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /3 524

  praca w formacie txt

Do góry